Nazwa
firmy podwykonawczej
Rodzaj
podwykonawstwa
Przedmiot umowy Data
zatwierdzenia umowy
Arcelormittal
Distribution Solutions Poland Sp. z o.o., Katowice
dostawy dostawa stali
zbrojeniowej ciętej i giętej oraz w wiązkach
27.04.2017 r.
Atut Rental Sp. z o.o., Warszawa usługi wynajem
sprzętu drobnego
11.01.2017 r.
B2 Sp. z o.o., Warszawa roboty dostawa
i montaż lożysk garnkowych dla obiektów mostowych
09.11.2016 r.
B40 Sławomir Zalewski, Wrocław roboty wykonanie
prac ciesielsko - zbrojarskich
22.11.2016 r.
Bartosz Startek, Szczecin usługi nadzór
środowiskowy
22.04.2016 r.
BBR Polska Sp. z o.o., Warszawa roboty dostawa,
montaż i sprężanie kablami sprężającymi wraz z iniekcją dla obiektów
mostowych
10.01.2017
r.
BET-BUD Transport Sp. z o.o., ul. Wałowa 10, 83-011 Wiślinka roboty wymiana gruntu 11.10.2016 r.
BET-BUD Transport Sp. z o.o., ul. Wałowa 10, 83-011 Wiślinka roboty wykonanie
robót ziemnych przy obiektach
06.06.2017 r.
BET-BUD Transport Sp. z o.o., ul. Wałowa 10, 83-011 Wiślinka usługi wynajem
sprzętu i środków transportu
29.05.2017 r.
BET-BUD Transport Sp. z o.o., ul. Wałowa 10, 83-011 Wiślinka dostawy dostawa
materiałów niezbędnych do wykonania wymiany gruntu, dróg technologicznych
29.05.2017 r.
Biuro Projektowe MP- MOSTY Sp. z o.o., Kraków usługi opracowanie
wielobranżowej dokumantacji
04.07.2016 r.
COLAS Polska Sp. z o.o., Palędzie dostawy wyprodukowanie
i dostawa mieszanek mineralno-asfaltowych
21.11.2016 r.
Dr Zinka Wiesław Zinka, Warszawa usługi wynajem
biura Wykonawcy
06.05.2016 r.
DWD Service Sp. z o.o., Luboń roboty wykonianie
izolacji natryskowej w technologii MMA na przepustach
2016-12-05
DWD System Sp. z o.o., Gdańsk dostawy dostawa
wpustów mostowych, sączków odwodniających oraz desek gzymsowych
01.12.2016 r.
ECO-POL Sp. z o.o., Pruszcz roboty demontaż,
transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych zawierających azbest
07.07.2016 r.
ECO-TECH Sp. z o.o., ul. Floksów 7, 04-686 Warszawa dostawy dostawa
rur stalowych 1820x10 mm staroużytecznych
03.03.2017 r.
EKOTECH Trade Sp. z o.o., ul. Generała S. Skalskiego 1/U16,
03-982 Warszawa
dostawy dostawa
spoiwa TEFRA 25 w ilości 1 tys. ton
14.02.2017 r.
EMBUD Michał Matecki, Szczecin usługi wykonanie
oraz uzgodnienie projektów czasowej organizacji ruchu wraz z jej utrzyamniem
oraz likwidacją
22.04.2016r.,
20.05.2016 r., 10.01.2017 r.
ENERGA Obrót S.A., Warszawa usługi dostawa
energii dla punktu poboru energii elektrycznej
24.08.2016
r., 01.09.2016 r.
ENERGA Obrót S.A., al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk usługi dostawa
energii do punktu poboru energii elektrycznej
05.06.2017 r.
Energobud Sp. z o.o., ul. Morska 33D, 75-212 Koszalin roboty przebudowa
sieci SN oraz przebudowa sieci nN - branża elektryczna
08.06.2016 r.
Energobud Sp. z o.o., ul. Morska 33D, 75-212 Koszalin usługi wykonanie
tymczasowego zasilania energetycznego zaplecza budowy przy obiektach
30.11.2016
r., 27.03.2017 r., 29.05.2017 r.
ENERGOTAD Tadeusz Micholcz, ul. Mieszka I 20D, 75-124 Koszalin usługi wykonanie przyłącza przy obiektach 30.05.2017
r.
Energy Minerals S.C. W. Tarabasz, Ł. Kowalski, ul. Rejonowska
99, 26-110 Skarżysko Kamienna
usługi usługa
transportowa kruszywa natualnego do budowy nasypów
17.02.2017
r.
ENTRIM Sp. z o.o., Golina-Kolonia 72, 62-590 Golina roboty zdjęcie
humusu i wykonanie wykopów pod obiektami mostowymi
25.04.2016
r.
ENTRIM Sp. z o.o., Golina-Kolonia 72, 62-590 Golina roboty roboty
ziemne
22.11.2016
r.
Firma Budowlana Maciej Gawęda, Kokoszkowy roboty wykonanie
prac ciesielsko - zbrojarskich na obiektach mostowych
14.12.2016
r.
Firma Gurazda Leszek Gurazda, ul. Węgorzewska 30, 76-004 Sianów usługi wydobycie
kruszywa naturalnego do wykonania nasypu drogowego
01.07.2016
r.
Firma Gurazda Leszek Gurazda, ul. Węgorzewska 30, 76-004 Sianów usługi wynajem
nieruchomości o pow. 3000 m2 przy ul. Łubuszan w m. Sianów
04.11.2016
r.
Firma Gurazda Leszek Gurazda, ul. Węgorzewska 30, 76-004 Sianów usługi załadunek
piasku w kopalni w Sianowie
04.04.2017
r.
Firma Handlowo Usługowa Mariusz Kusiołek, ul. Wojska Polskiego
10, 62-420 Strzałkowo
usługi udostępnienie
sprzętu budowlanego obejmującego maszyny i urządzenia o różnym przeznaczeniu
budowlanym, w tym sprzęt specjalistyczny
22.03.2017
r.
Firma Transportowo-Handlowo-Usługowa "SON.POL" Natalia
Sonnenfeld, ul. Wybudowania 29, 83-230 Smętno Graniczne
roboty roboty ziemne 12.12.2016
r.
Firma Transportowo-Handlowo-Usługowa "SON.POL" Natalia
Sonnenfeld, ul. Wybudowania 29, 83-230 Smętno Graniczne
usługi udostępnienie
sprzętu budowlanego obejmującego maszyny i urządzenia o różnym przeznaczeniu
budowlanym, w tym sprzęt specjalistyczny
22.02.2017
r., 07.04.2017 r., 23.05.2017 r.
Firma Transportowo-Handlowo-Usługowa "SON.POL" Natalia
Sonnenfeld, ul. Wybudowania 29, 83-230 Smętno Graniczne
usługi usługi
transportowe
22.02.2017
r.
FORBUILD S.A.,
Końskie
dostawy dostawa taśm
uszczelniajacych
09.12.2016
r.
Geomatics Usługi Geodezyjne inż. Tomasz Urbański, Koszalin usługi obsługa geodezyjna 25.03.2016
r.
GPT Sp. z o.o., ul. Topolowa, 75-669 Koszalin usługi opracowanie
i uzgodnienie polecenia prac gazoniebezpiecznych, uzgodnienia technologii
sprawania i zatwierdzenia dokumentacji spawalniczej dopuszczającej do
rozpoczęcia prac na czynnej sieci gazowej
15.05.2017
r.
Grupa MCE Sp. z o.o., Oława roboty prace
polegające na ulepszeniu podłoża z mieszanki spoiwowo-gruntowej
09.11.2016
r.
Herkules Usługi Rozbiórkowo - Budowlane Szymon Ostapiuk, ul.
Pogodna 6, 76-200 Słupsk
roboty wyburzenia
obiektów budowlanych i wykonanie tymczasowych dróg technologicznych
07.06.2016
r.
Herkules Usługi Rozbiórkowo - Budowlane Szymon Ostapiuk, ul.
Pogodna 6, 76-200 Słupsk
usługi najem
placu składowo-sprzętowego
13.06.2017
r.
Herkules Usługi Rozbiórkowo - Budowlane Szymon Ostapiuk, ul.
Pogodna 6, 76-200 Słupsk
roboty wymiana
gruntu, wykonanie dróg technologicznych z płyt drogowych oraz wykonanie dróg
technologicznych z gruzu betonowego na warstwie podsypki z geowłókniną
01.02.2017
r.
HOMETRUST Sp. z o.o., Pakość usługi transport
kruszywa naturalnego do budowy nasypów
22.12.2016
r.
HTI BP Sp. z
o.o., Poznań
dostawy dostawa
betonowych płyt drogowych
27.10.2016
r., 05.01.2017 r.
Impression Sp. z o.o., Warszawa roboty ulepszenie
podłoża mieszanką spoiwowo - gruntową
19.09.2016
r.
Impression Sp. z o.o., Warszawa roboty wykonanie
stabilizacji gruntu wraz z wykonaniem mieszanki z wytwórni stacjonarnej
18.01.2017
r.
KOMEL-BUD Janusz Bryl, ul. Wojciecha Kossaka 11A, 65-590 Węglew usługi udostępnienie
sprzętu budowlanego
20.02.2017
r.
Konvers Sp. z o.o., ul. Plac Czerwony 1976 roku 7, 02-495
Warszawa
dostawy dostawa
geotkaniny o wytrzymałości długoterminowej
02.11.2016
r., 16.03.2017 r.
Kop-Trans Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, Dalimierz Przewłocki
3, 76-270 Ustka
usługi udostępnienie
sprzętu budowlanego
20.02.2017
r.
Kruszywa Zachód Sp. z o o., ul. Bohaterów Westerplatte 11 lok.
203, 65-034 Zielona Góra
dostawy sprzedaż
kruszywa naturalnego dla wykonania nasypu drogowego
07.04.2017
r.
Lafarge Cement S.A., ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz dostawy dostawa
betonu towarowego i betonu mostowego
09.09.2016
r., 29.11.2016 r.
Lafarge Cement S.A., ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz usługi dostawa
cementu
14.02.2017
r.
LOTOS Asfalt Sp. z o.o., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk usługi transport
samochodowy asfaltu i modbitu
07.04.2017
r.
Magdalena Świerkowska-Stankiewicz, Koszalin usługi wynajem
pokoi dla pracowników
08.08.2016
r., 05.01.2017 r
MB Maciej Bujko, Stargard roboty wykonanie
mikropali pod fundamenty linii 400 kV
28.12.2016
r., 19.04.2017 r.
MOBILIER Sp. z o.o., Skwierzynka 38, 75-016 Koszalin dostawy dostawa piasku 02.12.2016
r., 07.04.2017 r.
Neptun Sp. z o.o., ul. Metalurgiczna 1C, 20-234 Lubin dostawy dostawa
wyrobów budowlanych
01.06.2017
r.
Norbi-Dom Piotr Cywiński, Redło 37/5, 78-325 Połczyn-Zdrój roboty wykonanie
przepustów żelbetowych
27.03.2017
r.
OSARI Sp. z o.o., Gdańsk usługi wykonanie
montażu zbrojenia dla obiektów mostowych
12.07.2016
r., 16.08.2016 r., 18.11.2016 r., 03.03.2017 r.
OZON Group Sp. z o. o., Wrocław usługi fizyczna
ochrona inwestycji
29.04.2016
r.
P.G.H. Lech - Pol Teresa Dydyna, Darłowo dostawy dostawa
gruzu betonowego kruszonego
17.02.2017
r.
P.W. Sakbud Przemysław Sak, Skwierzynka 24, 75-016 Koszalin dostawy dostawa
kruszywa naturalnego do budowy nasypów
04.11.2016
r., 20.01.2017 r.
P.W. Sakbud Przemysław Sak, Skwierzynka 24, 75-016 Koszalin usługi udostępnienie
sprzętu budowlanego
10.03.2017
r
Pekabex Bet S.A., Poznań dostawy dostawa
belek prefabrykowanych
21.09.2016
r.
PERI Polska Sp. z o.o., Płochocin usługi dzierżawa
szalunków dla fundamentów, przyczółków, podpór i płyt ustrojów nośnych
obiektów mostowych wraz z wykonaniem projektu oraz z ich dostawą i odbiorem szalunków z budowy
09.11.2016
r.
PILAR-RAIL Sp. z o.o., ul. Opackiego 26/10, Falenty, 05-090
Raszyn
usługi udostępnienie
sprzętu budowalnego
19.04.2017
r.
PKP Energetyka S.A., ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa roboty wykonanie
przebudowy sieci trakcyjnej, linii odbiorów nietrakcyjnych i uszynienia
wiaduktu
06.06.2017
r.
POLBRUK S.A., ul. Nowy Świat 16C, 80-299 Gdańsk usługi sprzedaż
i dostawa prefabrykatów betonowych
28.04.2017
r.
Polska Sieć Handlowa "Nasz Sklep" S.A., Warszawa usługi fizyczna
ochrona inwestycji i dozoru mienia
02.06.2016
r, 06.01.2017 r., 28.04.2017 r.
PPHU Stal-Bud Sp. J. R. Syta, E. Kajmowicz, Skoczów dostawy dostawa
kotew talerzowych CH04 - cynkowanych ogniowo
16.11.2016
r.
PRI "INŻBUD" Sp. J. Jerzy Harenda, Andrzej Klaga, ul.
Przymiejska 15, 36-400 Ostrów Wielkopolski
roboty zabezpieczenie
ścian wykopów za pomocą ścianek
szczelnych
13.06.2016
r.
Przedsiębiorstwo EL-IN Sp. z o.o., Skierniewice roboty przebudowa
linii 400 kV i 110 kV
13.06.2016
r.
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "HYDROBUD" Adam
Dzik, ul. Górna 3B, 78-111 Ustronie Morskie
dostawy dostawa
nowych betonowych płyt drogowych
10.03.2017
r., 29.03.2017 r., 31.03.2017 r., 27.04.2017 r.
Przedsiębiorstwo Produkcji Usług i Handlu TEXTEL Sp. z o.o.,
Wejherowo
roboty przebudowa
sieci telekomunikacyjnych, przebudowy kabli telekomunikacyjnych, prac
demontażowych oraz budowy kanału technologicznego
13.06.2016
r.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "Meliorex" Sp.
z o.o., Szkocja 40, 16-420 Raczki
roboty odwodnienie
korpusu drogowego (przepusty pod koroną i sączki), całość branży sanitarnej i
branży melioracyjnej
13.06.2016
r.
Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane "PRZYLESIE" Sp. z
o.o., Koszalin
usługi wynajem
hali magazynowej oraz pomieszczenia biurowego
15.06.2016
r.
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "Dikar" Dariusz
Kruszyński, Wicko
usługi rozpoznanie saperskie 01.04.2016
r.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "AGRO - WAP", Postomino dostawy dostawa
pospółki, utylizacja materiału, wynajem szczotki
12.09.2016
r., 20.09.2016 r.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Dedal I" Krzysztof
Jendrych, Łódź i TG PLUS Sp. z o.o., Warszawa
roboty przebudowa
sieci gazowych wraz z zabezpieczeniem
03.10.2016
r.
Ramirent S.A., ul. Świerczewska 3, 71-066 Szczecin usługi wynajem
rusztowania modułowego Layher Allround
28.03.2017
r.
Ramirent S.A., ul. Świerczewska 3, 71-066 Szczecin usługi wynajem
zestawu konterowego
05.04.2017
r.
Recevis Sp. z o.o. Sp. kom., Strzelino 42, 76-200 Słupsk dostawy dostawa
nowych betonowych płyt drogowych
13.04.2017
r.
SAG Elbud Gdańsk S.A., Gdańsk roboty przebudowa
linii 400 kV i 110 kV
12.08.2016
r.
SAKPOL, P.W. Karina Sak, Koszalin usługi wynajem
maszyn budowlanych
07.03.2017
r.
SCOR-STAL Sławomir Chrobociński, ul. Kostrogaj 9/5, 09-402 Płock usługi usługi
pomocnicze, w tym czynności porządkowe na terenie i zapleczu budowy
24.03.2017
r.
Solid Security Sp. z o.o., Warszawa usługi ochrona inwestycji 23.12.2016
r.
Stump - Hydrobudowa Sp. z o.o., Nowy Dwór Mazowiecki roboty wykonanie
wzmocnienia podłoża pod obiektami mostowymi - kolumny DSM
13.06.2016
r.
Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o., Krapkowice dostawy dostawa
kruszywa 0-31,5 mm z kopalni Słupiec
08.11.2016
r.
Trans - Pol Błażej Przespolewski, Mąkownica usługi wynajem
maszyn budowlanych
01.12.2016
r., 10.08.2016 r., 09.11.2016 r.
TRANS-KOP Mariusz Łata, Skwierzynka 15, 75-016 Koszalin usługi wypożyczenie
sprzętu budowlanego
13.04.2017
r.
Transport i Roboty ziemne Jarosław Osowicz, ul. Słowackiego 78,
62-590 Golina
roboty zdjęcie
humusu
06.02.2017
r.
ViaCon Polska Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 6, 64-130 Rydzyn dostawy dostawa
geotkaniny o wytrzymałości długoterminowej
22.03.2017
r.
VSL Polska Sp. z o.o., Warszawa dostawy dostawa
paneli VSoL wraz z akcesoriami
09.11.2016
r.
Wowix Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Zagorzyn 74, 62-814
Blizanów
usługi udostępnienie
sprzętu budowlanego; usługa transportowa
17.02.2017
r.
Zakład Usług Geologicznych i Projektowych Budownictwa i Ochrony
Środowiska "Geotech" Sp. z o.o., Rzeszów
usługi uzupełniające
badanie geotechniczne, badania laboratoryjne oraz badania geofizyczne
12.05.2016
r.
ZEN Zenon Piekielny, Jaktorów dostawy dostawa
krawężnika kamiennego
20.01.2017
r.