Tymczasowa Organizacja Ruchu:Utrudnienia na ul. Dworcowej w Sianowie

Od 18.05.2017 r. pojawią się czasowe utrudnienia na ul. Dworcowej w Sianowie. Mają one związek z prowadzeniem prac ziemno-montażowych dla wykonania kanalizacji deszczowej. Roboty będą prowadzone etapowo. W pierwszej kolejności prace będą prowadzone w poboczu jezdni, następnie w obrębie jezdni i chodnika na terenie zabudowanym oraz na terenie niezabudowanym. O wszelkich utrudnieniach będzie informować stosowne oznakowanie. Przywrócenie stałej organizacji ruchu przewidziano na dzień 01.08.2017 r.


Utrudnienia na drodze do Schroniska

W dniach 09-10.05.2017 r. w godzinach 07.00-17.00 została zamknięta droga prowadząca do Schroniska dla bezdomnych zwierząt "Leśny Zakątek". Utrudnienia mają związek z montażem belek prefabrykowanych na obiekcie WD-112. Wykonawca prac udostępni przejście pracownikom schroniska lub przejazd w nagłych przypadkach odpowiednim służbą, ale wyłącznie pod nadzorem pracowników PORR.


ul. Dworcowej w Sianowie

W dniach 02-03.03.2017 r. kierowcy powinni przygotować się na utrudnienia w ruchu na ul. Dworcowej w Sianowie. Ma to związek z prowadzoną wycinką drzew. Utrudnienia w ruchu spowodowane pracami wystąpią w godzinach 8-16.


ul. Szczecińska w Koszalinie

Wprowadzono pierwszy z trzech etapów czasowej organizacji ruchu na ulicy Szczecińskiej w Koszalinie w ciągu drogi krajowej nr 6. O utrudnieniach informuje stosowne oznakowanie. Trudności są związane z wprowadzonymi wyjazdami z Placu Budowy.
img-responsive


ul. Władysława IV w Koszalinie

Wprowadzono czasową organizację ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 5543Z w ciągu ulicy Władysława IV w Koszalinie. O utrudnieniach informuje stosowne oznakowanie. Trudności są związane z wprowadzonymi wyjazdami z Placu Budowy.
img-responsive


Tymczasowa Organizacja Ruchu:

miejscowość Gorzebądź

W dniu 18.01.2017 r. wprowadzono Tymczasową Organizację Ruchu w miejscowości Gorzebądź w ciągu drogi wojewódzkiej nr 203. Zmiana organizacji ruchu jest związana z budową i funkcjonowanie tymczasowych zjazdów. Czasowa organizacja ruchu potrwa do 30.06.2017 r.
img-responsive


ul. Morska w Koszalinie

Od dnia 16.03.2017 r. ruch pieszy i samochodowy wróci na pierwotny ślad DK11. W związku z tym objazd na ul. Morskiej zostanie zlikwidowany. Po likwidacji by-passa nadal w tym miejscu będzie prowadzone ręczne kierowanie ruchem. Ma to związek ze znajdującymi się na ul. Morskiej wyjazdami z Placu Budowy.


Trawica

Wprowadzono czasową organizację ruchu w ciągu drogi krajowej nr 6 w km 153+500-154+400. Ruch we wspomnianym miejscu odbywa się tymczasową drogą objazdową. Przystanek autobusowy został przeniesiony w km 153+590. Utrudnienia w tym miejscu potrwają do 08.11.2017 r.