Tymczasowa Organizacja Ruchu:
Utrudnienia na drodze wojewódzkiej nr 203

24.11.2017 r. zostanie wdrożona Tymczasowa Organizacja Ruchu na drodze wojewódzkiej nr 203, pomiędzy drogą krajową nr 6 a miejscowością Gorzebądz. Czasowa organizacja ruchu jest związana z ograniczeniem skrajni pionowej (ustawienie bramki ograniczającej wysokość pojazdów) związanej z realizacją obiektu inżynierskiego. Utrudnienia potrwają do września 2018 r.


img-responsiveUtrudnienia na ul. Dworcowej w Sianowie

Od 27.11.2017 r. wprowadzona zostanie Tymczasowa Organizacja Ruchu na ul. Dworcowej w Sianowe. W związku z wykonywaniem prac przy przebudowie gazociągu zostanie uruchomiony „by-pass” dla ruchu samochodowego. Utrudnienia potrwają do marca 2018 r.


img-responsive


Zamknięcie toru na linii kolejowej nr 402

W dniach 27.11.2017-05.12.2017 r. mogą pojawić się utrudnienia dla użytkowników linii kolejowe nr 402 odcinka Koszalin-Kołobrzeg. W związku z rozpoczęciem kolejnej fazy robót związanych z budową obiektów inżynierskich w godzinach 08.20-15.10 zostanie zamknięty tor szlakowy Koszalin-Mścice. Zamknięty tor będzie odpowiednio oznaczony i osygnalizowany. Zamknięcie toru nie wpłynie na ruch pociągów osobowych.
Utrudnienia na ul. Władysława IV w Koszalinie

17.08.2017 r. o godzinie 12.00 kierowcy, jadący ul. Władysława IV, muszą przygotować się na zmianę organizacji ruchu w związku z trwającymi w tym miejscu pracami, związanymi z budową obiektu inżynierskiego. Pojazdy będą kierowane nowo powstałym objazdem. Utrudnienia w tym miejscu potrwają około 8 miesięcy.


img-responsive


Karnieszewice

Wprowadzony został objazd drogą tymczasową w związku z pracami wykonywanymi przy budowie obiektu WD-128. O utrudnieniach informuje stosowne oznakowanie.
img-responsive


Utrudnienia na ul. Dworcowej w Sianowie

Od 18.05.2017 r. pojawią się czasowe utrudnienia na ul. Dworcowej w Sianowie. Mają one związek z prowadzeniem prac ziemno-montażowych dla wykonania kanalizacji deszczowej. Roboty będą prowadzone etapowo. O wszelkich utrudnieniach informuje stosowne oznakowanie. Aktualnie jezdnia została zawężona i wprowadzono tzw. ruch mijankowy, który w połowie lipca będzie sterowany światłami. Przywrócenie stałej organizacji ruchu przewidziano na dzień 01.09.2017 r.


img-responsive

ul. Szczecińska w Koszalinie

Wprowadzono pierwszy z trzech etapów czasowej organizacji ruchu na ulicy Szczecińskiej w Koszalinie w ciągu drogi krajowej nr 6. O utrudnieniach informuje stosowne oznakowanie. Trudności są związane z wprowadzonym wyjazdem z Placu Budowy.
img-responsive


miejscowość Gorzebądź

W dniu 18.01.2017 r. wprowadzono Tymczasową Organizację Ruchu w miejscowości Gorzebądź w ciągu drogi wojewódzkiej nr 203. Zmiana organizacji ruchu jest związana z budową i funkcjonowanie tymczasowych zjazdów. Czasowa organizacja ruchu potrwa do 30.08.2017 r. Natomiast od września w związku z wykonywaniem dalszej części obiektu inżynierskiego zostanie wprowadzona bramka, ograniczająca wysokość przejazdu.
img-responsive


ul. Morska w Koszalinie

W tym miejscu będzie prowadzone ręczne kierowanie ruchem. Ma to związek ze znajdującymi się na ul. Morskiej wyjazdami z Placu Budowy. Natomiast od września ponownie ruch będzie kierowany objazdem śladem wykonanej łącznicy.
img-responsive


Trawica

Wprowadzono czasową organizację ruchu w ciągu drogi krajowej nr 6 w km 153+500-154+400. Ruch we wspomnianym miejscu odbywa się tymczasową drogą objazdową. Przystanek autobusowy został przeniesiony w km 153+590. Utrudnienia w tym miejscu potrwają do 08.11.2017 r.