Tymczasowa Organizacja Ruchu:
Karnieszewice

Od 11.06.2018 r. do 22.06.2018 r. kierowcy muszą przygotować się na trudności na DK6. Utrudnienia w ruchu są związane z naprawami cząstkowymi nawierzchni drogi na odcinku ok. 3 km.


Utrudniania na ul. Szczecińskiej w Koszalinie

Od dnia 13.04.2018 r. kierowcy muszą przygotować się na utrudniania na ul. Szczecińskiej w Koszalinie. Wprowadzona tymczasowa organizacja będzie podzielona na dwa etapy. Pierwszy etap będzie polegał na zajęciu jednego pasa ruchu i poszerzeniu jezdni po stronie przeciwnej. Utrudnienia w tym miejscu potrwają do 01.08.2018 r.


ul. Władysława IV w Koszalinie

W dniach 28-30.03.2018 r. mogą pojawić się kilkuminutowe utrudnienia w ruchu drogowym w związku z wykonywaniem napraw nawierzchni bitumicznej funkcjonującego objazdu. Ruch będzie prowadzony po jednym pasie jezdni.


ul. Dworcowa w Sianowie

W dniu 12.02.2018 r. na drodze powiatowej DP-3543Z zostanie wprowadzony ruch wahadłowy z sygnalizacją świetlną. Utrudniania mają związek z wykonywaniem prac montażowych przy obiekcie WD-126. Utrudnienia potrwają do 19.02.2018 r.


Utrudnienia na ul. Szczecińskiej w Koszalinie

Od dnia 25 stycznia 2018 r. kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia na ulicy Szczecińskiej. Trudności są wynikiem prowadzenia prac związanych z usuwaniem barier energochłonnych oraz prac związanych z wykonywaniem poszerzenia na ulicy Szczecińskiej (po stronie stacji Lotos). Utrudnienia potrwają ok. 2 tygodnie.


Utrudnienia na drodze wojewódzkiej nr 203

24.11.2017 r. zostanie wdrożona Tymczasowa Organizacja Ruchu na drodze wojewódzkiej nr 203, pomiędzy drogą krajową nr 6 a miejscowością Gorzebądz. Czasowa organizacja ruchu jest związana z ograniczeniem skrajni pionowej (ustawienie bramki ograniczającej wysokość pojazdów) związanej z realizacją obiektu inżynierskiego.


img-responsiveUtrudnienia na ul. Dworcowej w Sianowie

Od 27.11.2017 r. wprowadzona zostanie Tymczasowa Organizacja Ruchu na ul. Dworcowej w Sianowe. W związku z wykonywaniem prac przy przebudowie gazociągu zostanie uruchomiony „by-pass” dla ruchu samochodowego. Utrudnienia potrwają do marca 2018 r.


img-responsive


Utrudnienia na ul. Władysława IV w Koszalinie

17.08.2017 r. o godzinie 12.00 kierowcy, jadący ul. Władysława IV, muszą przygotować się na zmianę organizacji ruchu w związku z trwającymi w tym miejscu pracami, związanymi z budową obiektu inżynierskiego. Pojazdy będą kierowane nowo powstałym objazdem. Utrudnienia w tym miejscu potrwają około 8 miesięcy.


img-responsive


Karnieszewice

Wprowadzony został objazd drogą tymczasową w związku z pracami wykonywanymi przy budowie obiektu WD-128. O utrudnieniach informuje stosowne oznakowanie.
img-responsive


ul. Szczecińska w Koszalinie

Wprowadzono pierwszy z trzech etapów czasowej organizacji ruchu na ulicy Szczecińskiej w Koszalinie w ciągu drogi krajowej nr 6. O utrudnieniach informuje stosowne oznakowanie. Trudności są związane z wprowadzonym wyjazdem z Placu Budowy.
img-responsive


miejscowość Gorzebądz

W dniu 18.01.2017 r. wprowadzono Tymczasową Organizację Ruchu w miejscowości Gorzebądź w ciągu drogi wojewódzkiej nr 203. Zmiana organizacji ruchu jest związana z budową i funkcjonowanie tymczasowych zjazdów. Czasowa organizacja ruchu potrwa do 30.08.2017 r. Natomiast od września w związku z wykonywaniem dalszej części obiektu inżynierskiego zostanie wprowadzona bramka, ograniczająca wysokość przejazdu.
img-responsive


Trawica

Wprowadzono czasową organizację ruchu w ciągu drogi krajowej nr 6 w km 153+500-154+400. Ruch we wspomnianym miejscu odbywa się tymczasową drogą objazdową. Przystanek autobusowy został przeniesiony w km 153+590.