95,44 %
91,43 %

Aktualności


Październik 2019


31.10
Roboty drogowe:

- Wykonanie podbudowy z kruszywa pod nawierzchnie z kostki w wyspie dzielacej lacznice W4L02 i L03
- Humusowanie rowu 4+500 L
- Humusowanie rowu 4+450, umocnienie rowu elementami bet
- Humusowanie pasa rozdziału 5+800
- Układanie masy - w-wy ścieralnej na S6 od 4+286 do 4+34125.10
Roboty drogowe:

- układanie w-wy ścieralnej na S6 - węzeł Koszalin Wschód
- Układanie masy -w-wy wiążącej na DR16
- Układanie masy -w-wy ścieralnej na DR16
- Układanie w-wy scieralnej na DR2418.10
Roboty mostowe:

- Montaż osłon przeciwolśnieniowych typu U – 19 na obiekcie WD – 127
- Ułożenie warstwy ścieralnej na obiekcie M-31 SP
- Ułożenie warstwy ścieralnej na obiekcie M-31 SL

Roboty drogowe:

- układanie w-wy ścieralnej na S6 - węzeł Koszalin Wschód 5+620 do 5+970
- układanie masy -w-wy wiążącej na DR16
- wykonywanie podbudowy z kruszywa na DR04a11.10
Roboty mostowe:

- Montaż reperów stałych przy obiektach inżynierskich.
- Montaż reperów na ustroju nośnym

Roboty drogowe:

- układanie masy -w-wy ścieralnej na DR16
- układanie w-wy wiążącej na łacznicy L03 na węźle Koszalin wschód
- układanie w-wy scieralnej na DR2404.10
Roboty mostowe:

- Montaż osłon przeciwolśnieniowych typu U – 19 na obiekcie WD – 111
- Montaż osłon przeciwolśnieniowych typu U – 19 na obiekcie WD – 113
- Ułożenie warstwy ścieralnej na obiekcie E- 35 SL
- Rozpoczęcie montażu ekranów przeciwolśnieniowych na M – 31 SL

Roboty drogowe:

- wykonywanie drenazy skarpowych na S6 14+400 - 14+500
- SMA na S6 - km 16+390 - 16+930 str. lewaWrzesień 2019


27.09
Roboty mostowe:

- Wykonywanie obrukowania obiektów inżynierskich.
- Montaż reperów geodezyjnych na obiektach inżynierskich
19.09
Roboty mostowe:

- Uszczelnienie kitem trwale - elastycznym nawierzchnio izolacji oraz krawężników na wszystkich obiektach inżynierskich – ciąg dalszy.
- Montaż balustrad przy schodach roboczych na obiekcie M – 31
- Rozpoczęcie montażu ekranów przeciwolśnieniowych na obiekcie M – 31
06.09
Roboty mostowe:

- Uszczelnienie kitem trwale - elastycznym nawierzchnio izolacji oraz krawężników na wszystkich obiektach inżynierskich – ciąg dalszy.
- Ułożenie warstwy ścieralnej na obiekcie WD - 115
- Badanie pod próbnym obciążeniem na obiekcie M - 31Sierpień 2019


30.08
Roboty mostowe:

- Rozpoczęcie wykonania powłoki malarskiej elastycznej na obiekcie WD – 113
- Rozpoczęcie wykonania powłoki malarskiej elastycznej na obiekcie PG -1
- Frezowanie warstwy bitumicznej na obiekcie WD- 127.
- Uszczelnienie kitem trwale - elastycznym nawierzchnio izolacji oraz krawężników na wszystkich obiektach inżynierskich – ciąg dalszy.
- Wykonanie obrukowania obiektu M – 31 SL na długości skrzydełek.
23.08
Roboty mostowe:

- Ułożenie izolacjo – nawierzchni kap chodnikowych na obiektach M – 31. - Uszczelnienie kitem trwale - elastycznym nawierzchnio izolacji oraz krawężników na wszystkich obiektach inżynierskich.


16.08
Roboty mostowe:

- Ułożenie izolacjo – nawierzchni kap chodnikowych na obiektach M – 31. - Uszczelnienie kitem trwale - elastycznym nawierzchnio izolacji oraz krawężników na wszystkich obiektach inżynierskich.


09.08
Roboty mostowe:

- przygotowanie powierzchni betonowej pod zabieg hydrofobizacji na obiekcie M - 31 SL - przygotowanie powierzchni betonowej pod zabieg hydrofobizacji na obiekcie PG - 1 - rozpoczęcie montażu barier ochronnych na obiekcie M - 31 SP


02.08
Roboty mostowe:

- Zbrojenie kap chodnikowych na obiekcie M – 31 SL - Betonowanie kap chodnikowych na obiekcie M – 31 SL - Montaż barier ochronnych na obiekcie PG – 1 - Uszczelnienie kitem trwale - elastycznym nawierzchnio izolacji

Lipiec 2019


26.07
Roboty drogowe:

- układanie mas bitumicznych na łącznicach – Węzeł Bielice, - humusowanie skarp i rowów i terenów zielonych – Węzeł Bielice, Węzeł Sianów Wchód , Koszalin Pólnoc - sprzątnie placu budowy - wykonywanie drenów skarpowych 4+000, 18+300 - roboty brukarskie na rondo w miejscowości Sianów na przedłużeniu drogi 3543Z - wykonanie rowów szczelnych DR 20 - wykonywanie utwardzonego pobocza na łączniczkach węzeł Bielice oraz Koszalin północ - ustawienie ogrodzenia od węzła Koszalin Zachód do węzła Bielice

Roboty mostowe:

- Ułożenie warstwy ścieralnej na obiekcie PG – 1 - Ułożenie warstwy ścieralnej na obiekcie WD – 104 - Ułożenie warstwy ścieralnej na obiekcie WD – 105 - Przygotowanie powierzchni betonowych pod hydrofobizację na obiekcie WD – 113 - Montaż zbrojenia na obiekcie M – 31


19.07
Roboty drogowe:

- układanie mas bitumicznych na łącznicach - humusowanie skarp i rowów i terenów zielonych – Węzeł Bielice, Węzeł Sianów Wchód , Koszalin Pólnoc - sprzątnie placu budowy - wykonywanie drenów skarpowych 4+000, 18+300 - roboty brukarskie na rondo Koszalin Zachód oraz Koszalin Północ - układanie kruszywa na DP 02 - wykonanie rowów szczelnych DR 20 - wykonywanie utwardzonego pobocza na łączniczkach węzeł Bielice - ustawienie ogrodzenia od węzła Koszalin Zachód do węzła Bielice

Roboty mostowe:

- Wykonanie drenażu z grysu na obiekcie WD – 104 - Wykonania izolacjo nawierzchni na kapach chodnikowych na obiekcie M – 31 SP - Ułożenie izolacji termozgrzewalnej na obiekcie M – 31 - Przygotowanie powierzchni betonowych pod hydrofobizację na obiekcie M – 31 SP - Wykonanie drenażu z grysu na obiekcie WD – 105 - Rozpoczęcie montażu krawężników na obiekcie M – 31 SL


12.07
Roboty drogowe:

- układaniem mas bitumicznych tras główna S6 - humusowanie skarp i rowów i terenów zielonych – Węzeł Bielice, Węzeł Sianów Wchód , Koszalin Pólnoc - sprzątnie placu budowy - DP 09 na przedłużeniu, stabilizacja podłoża oraz na ul. Dworcowej w Sianowie - wykonywanie drenów skarpowych 4+000, 18+300 - roboty brukarskie na rondo Koszalin Zachód oraz Koszalin Północ - układanie kruszywa na DP 02 - wykonanie rowów szczelnych DR 20 - wykonywanie utwardzonego pobocza na łączniczkach węzeł Bielice - ustawienie ogrodzenia od węzła Koszalin Zachód do węzła Bielice

Roboty mostowe:

- WD-104: Zakończono wykonanie schodów przyobiektowych - WD-105: Ustawienie krawężnika zanikającego na podp. P3 str.P - M-31 : Zakończono wykonanie schodów przyobiektowych Przygotowanie podłoża ustroju nośnego pod izolację z papy termozgrzewalnej na jezdni lewej - WD-127: Zakończono wykonanie nawierzchni z żywic na kapach chodnikowych zewnętrznych - WD-128: Zakończono wykonanie nawierzchni z żywic na kapach chodnikowych - Zakończono montaż barier ochronnych


05.07
Roboty drogowe:

- układanie mas bitumicznych tras główna , DP 02
- humusowanie skarp i rowów i terenów zielonych – Węzeł Bielice, Węzeł Sianów Wchód , Koszalin Pólnoc
- sprzątnie placu budowy
- DP 09 km 18+500 , układanie warstw konstrukcyjnych
- wykonywanie drenów skarpowych 4+000
- roboty brukarskie na DP 02, DP 09
- układanie kruszywa na DP 02
- wykonanie rowów szczelnych DR 20
- wykonanie włączenia do DK 6 na DR 21
- wykonywanie oznakowanie poziomego i pionowego od węzła Koszalin Zachód do węzła Bielice


Roboty mostowe:

- Betonowanie kap chodnikowych na długości skrzydełka na obiekcie WD – 115
- Montaż krawężników zanikających na M-31
- Przygotowanie powierzchni pod hydrofobizację na WD-104 podpora nr 2
- Wiercenie otworów i wklejanie kotew pod bariery na WD-104
- Dokończenie montażu barier na WD-128

Czerwiec 2019


19.06
Roboty drogowe:

- układanie mas bitumicznych na trasie głównej S6
- humusowanie skarp i rowów i terenów zielonych –, Węzeł Sianów Wchód , Koszalin Pólnoc
- sprzątnie placu budowy
- odhumusowanie dalszego odcinka pod DP 09
- wykonywanie ścieku skarpowego 4+500 – 4+800
- roboty brukarskie na DP 02, DP 09
- wykonanie rowów szczelnych DR 20
- wykonanie włączenia do DK 6 na DR 18
- wykonywanie oznakowanie poziomego i pionowego od węzła Koszalin Zachód do węzła Bielice


Roboty mostowe:

- Badanie pod próbnym obciążeniem na obiekcie WD – 128
- Zbrojenie kap chodnikowych na długości skrzydełka na obiekcie WD – 115
- Betonowanie kap chodnikowych na długości skrzydełek na obiekcie WD – 104
- Montaż opraw LED na obiekcie WD - 10519.06
Roboty drogowe:

-układaniem mas bitumicznych na trasie głównej S6
- wykonanie najazdów na E-35 A
- humusowanie skarp i rowów i terenów zielonych – Węzeł Bielice, Węzeł Sianów Wchód , Koszalin Pólnoc
- sprzątnie placu budowy
- formowanie nasypu pod DP 09 km 18+500 , układanie warstw konstrukcyjnych
- wykonywanie rowu szczelnego km, 14+500 – 15+500
- roboty ziemne pod DR 15, DR 03 oraz DR 04 a
- roboty brukarskie na DP 02, DP 09
- wykonanie rowów szczelnych DR 20
- wykonanie włączenia do DK 6 na DR 21
- wykonywanie oznakowanie poziomego i pionowego od węzła Koszalin Zachód do węzła Bielice


14.06
Roboty mostowe:

- Wykonanie zbrojenia wnęk przydylatacyjnych na obiekcie WD – 104
- Zabetonowanie wnęk dylatacyjnych na obiekcie WD – 104
- Montaż schodów roboczych przy obiekcie WD – 104
- Ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej na obiekcie WD – 104
- Wykonanie przeciwspadków na obiekcie WD – 126
- Wykonanie warstwy ścieralnej strony prawej na obiekcie E – 35

Roboty drogowe:

-układaniem mas bitumicznych na trasie głównej S6
- wykonanie pobocza utwardzonego z kruszywa km 5+800 , 2+700, węzeł Bielice oraz Koszalin Północ
- humusowanie skarp i rowów i terenów zielonych – Węzeł Bielice, Węzeł Sianów Wchód , Koszalin Pólnoc
- sprzątnie placu budowy
- formowanie nasypu pod DP 09 km 18+500 , układanie warstw konstrukcyjnych
- wykonywanie rowu szczelnego km 1+800 – 2+500, 14+500 – 15+500
- roboty ziemne pod DR 15, DR 03 oraz DR 04 a
- roboty brukarskie na DP 02, DP 09
- wykonanie rowów szczelnych DR 20
- wykonanie włączenia do DK 6 na DR 21
- wykonywanie oznakowanie poziomego od węzła Koszalin Zachód do węzła Bielice07.06
Roboty mostowe:

- Wykonanie asfaltu lanego na obiekcie WD-115
- Wykonanie zbrojenia wnęk dylatacyjnych na obiekcie WD-104
- Montaż zbrojenia na obiekcie WD-128
- Montaż słupa oświetleniowego na obiekcie PG – 1

Roboty drogowe:

-układaniem mas bitumicznych na trasie głównej S6
- wykonanie pobocza utwardzonego z kruszywa km 5+800 , 2+700, węzeł Bielice oraz Koszalin Północ
-montaż barier drogowych 2+400 -3+000
- humusowanie skarp i rowów i terenów zielonych – Węzeł Bielice, Węzeł Sianów Wchód , Koszalin Pólnoc
- sprzątnie placu budowy
- formowanie nasypu pod DP 09 km 18+500 , układanie warstw konstrukcyjnych
- wykonywanie rowu szczelnego km 1+800 – 2+500, 14+500 – 15+500
- roboty ziemne pod DR 15, DR 03 oraz DR 04 a
- roboty brukarskie na DP 02, DP 09

Maj 2019


31.05
Roboty mostowe:

1. Wykonanie badań pod próbnym obciążeniem na obiekcie WD - 1
2. Wykonanie badań pod próbnym obciążeniem na obiekcie WD - 105
3. Wykonanie hydrofobizacji na obiekcie WD - 111
4. Przygotowanie powierzchni pod hydrofobizację na obiekcie WD- 112
5. Montaż zbrojenia na obiekcie M – 31
6. Przygotowanie powierzchni betonowych pod hydrofobizację na obiekcie WD – 116
7. Montaż słupów oświetleniowych na obiekcie WD – 127

Roboty drogowe:

-układaniem mas bitumicznych Węzeł Bielice oraz na trasie głównej S6 oraz S11
- wykonanie pobocza utwardzonego z kruszywa km 5+800 , 2+700, węzeł Bielice oraz Koszalin Północ
-montaż barier drogowych 1+500 - 2+400
- humusowanie skarp i rowów i terenów zielonych – Węzeł Bielice, Węzeł Sianów Wchód , Koszalin Pólnoc
- sprzątnie placu budowy
- formowanie nasypu pod DP 09 km 18+500
- wykonywanie rowu szczelnego km 1+800 – 2+500, 14+500 – 15+500
- roboty ziemne pod DR 15, DR 03 oraz DR 04 a
- roboty brukarskie na DP 02

22.05
Roboty drogowe wykonane w tygodniu 21:

-układaniem mas bitumicznych Węzeł Bielice oraz na trasie głównej S6 oraz S11
- wykonanie pobocza utwardzonego z kruszywa km 5+800 , 2+700, węzeł Bielice oraz Koszalin Północ
-montaż barier drogowych 1+500 - 2+400
- humusowanie skarp i rowów i terenów zielonych – Węzeł Bielice, Węzeł Sianów Wchód , Koszalin Pólnoc
- sprzątnie placu budowy
- formowanie nasypu pod DP 09 km 18+500
- wykonywanie rowu szczelnego km 1+800 – 2+500
- roboty ziemne pod DR 15, DR 03 oraz DR 04 a

Roboty mostowe wykonane w tygodniu 21:

1.Zbrojenie płyty przejściowej na obiekcie WD – 128
2. Betonowanie płyty przejściowej na obiekcie WD – 128
3. Ułożenie warstwy ścieralnej na obiekcie WD – 103
4.Przygotowanie powierzchni betonowych pod hydrofobizację
5.Badanie pod próbnym obciążeniem na obiekcie WD – 1
6.Badanie pod próbnym obciążeniem na obiekcie WD – 105
7.Ułożenie warstwy ścieralnej na obiekcie WD – 113
8.Przygotowanie powierzchni betonowych pod hydrofobizację
9.Motaż słupów oświetleniowych na obiekcie WD - 126

17.05
Branża drogowa:
-układanie mas bitumicznych Węzeł Bielice
- wykonanie pobocza utwardzonego z kruszywa km 5+800 , 2+700 oraz węzeł Bielice
-montaż barier drogowych 1+400
- humusowanie skarp i rowów i terenów zielonych – Węzeł Bielice, Węzeł Sianów Wchód
- sprzątnie placu budowy
- formowanie nasypu pod DP 09 km 18+500
- wykonywanie rowu szczelnego km 1+800 – 2+500
- roboty ziemne pod DR 15


10.05
Branża mostowa:
- Roboty mostowe wykonane w tygodniu 19:
-Montaż ekranów przeciwolśnieniowych na obiekcie E – 35
- Montaż ekranów przeciwolśnieniowych na obiekcie E – 35A
- Montaż barier w pasie rozdziału na obiekcie E – 35
- Montaż barier na obiekcie WD – 127
- Montaż balustrad na obiekcie WD – 127
- Montaż barier w pasie rozdziału na obiekcie WD – 112
- Montaż balustrad na schodach na obiekcie E – 35A
- Obrukowanie obiektu E – 35A

Branża drogowa:
-układanie mas bitumicznych km, Węzeł Sianów Wschód, E-35
- wykonanie pobocza utwardzonego z kruszywa km 5+800 , 2+700
-montaż barier drogowych 1+400
- humusowanie skarp i rowów i terenów zielonych – Węzeł Bielice, Węzeł Sianów Wchód
- sprzątnie placu budowy
- formowanie nasypu pod DP 09 km 18+500
- wykonywanie rowu szczelnego km 1+800 – 2+500


03.05
Branża drogowa:
- układanie mas bitumicznych km, Węzeł Koszalin Północ, WD -128
- wykonanie pobocza utwardzonego z kruszywa km 5+800 , 2+700
- humusowanie skarp i rowów i terenów zielonych – Węzeł Bielice Węzeł Sianów Wchód
- sprzątnie placu budowy
- formowanie nasypu pod DP 09 km 18+500
- wykonywanie rowu szczelnego km 1+800 – 2+500

Kwiecień 2019


26.04
Branża drogowa:
- układanie mas bitumicznych km 1+500 do 3+000, Węzeł Koszalin Północ
- wykonanie pobocza utwardzonego z kruszywa km 5+800 , 2+700
- humusowanie skarp i rowów i terenów zielonych – Węzeł Bielice
- sprzątnie placu budowy
- formowanie nasypu pod DP 09 km 18+500
- wykonywanie rowu szczelnego km 1+800 – 2+500

Branża mostowa:
- Ułożenie drenażu podłużnego na obiekcie WD – 103
- Humusowanie skarp na obiekcie WD – 103
- Ułożenie ścieku podłużnego - korytkowego na obiekcie PG – 1
- Humusowanie skarp na obiekcie WD – 105
- Ułożenie drenażu podłużnego na obiekcie WD – 113
- Montaż barier na obiekcie WD – 126
- Ułożenie warstwy ścieralnej na obiekcie E - 35A
- Dalszy postęp prac w zasypywaniu przestrzeni za przyczółkiem

19.04
Branża drogowa:
- układanie mas bitumicznych km 1+500 do 3+000
- wykonanie pobocza utwardzonego z kruszywa km 5+800 , 2+700
- humusowanie skarp i rowów i terenów zielonych – Węzeł Bielice
- sprzątnie placu budowy
- formowanie nasypu pod DP 09 km 18+500
- wykonywanie rowu szczelnego km 3+000

Branża mostowa:
-Montaż ścieków skarpowych przy obiekcie WD – 128
- Rozpoczęcie zasypki za obiektem WD – 128
- Montaż barier na obiekcie WD – 126
- Montaż drenażu podłużnego oraz wpustów a obiekcie WD – 113
- Montaż balustrad na schodach roboczych dla obiektu WD – 1
- Montaż balustrad na obiekcie oraz na schodach roboczych – PG – 1

16.04
Spotkanie z podwykonawcami w ramach tak zwanych "Otwartych Drzwi" w dniu 25 kwietnia 2019r. (czwartek) o godzinie 10:00 w siedzibie Oddziału GDDKIA w Szczecinie przy al. Bohaterów Warszawy 33, w sali konferencyjnej (II piętro)

12.04
Branża mostowa:
1)Hydrofobizacja na obiekcie WD – 104
2)Ułożenie izolacjo – nawierzchni na obiekcie WD – 112
3)Ułożenie izolacji termozgrzewalnej na ściance zaplecznej
4)Hydrofobizacja na obiekcie WD – 126
5)Ułożenie izolacjo – nawierzchni na obiekcie WD – 127
6)Montaż słupów do ekranów przeciwolśnieniowych na obiekcie E – 35
5)Ułożenie izolacjo – nawierzchni na obiekcie E - 35
7)Montaż słupów do ekranów przeciwolśnieniowych na obiekcie E – 35A

05.04
Wykonane roboty mostowe:
1) Warstwa ścieralna na obiekcie WD – 116
2) Przygotowanie powierzchni kap chodnikowych pod nawierzchnio - izolację na obiekcie E – 35
3) Przygotowanie powierzchni kap chodnikowych pod nawierzchnio – izolację na obiekcie E – 35A
4) Wykonanie schodów roboczych na obiekcie WD – 128
5) Roboty brukarskie na obiekcie E – 35A
6) Przygotowanie powierzchni pod hydrofobizację E – 35, WD – 127, WD – 126

Marzec 2019


29.03
Na placu budowy kontynuowano roboty związane z:
- układaniem mas bitumicznych,
- wykonywanie zabruków ,
- wykonanie pobocza utwardzonego z kruszywa
- humusowanie skarp i rowów
- wykonywanie barier energochłonnych
- sprzątnie placu budowy
- układanie krawężników oraz korytek ściekowych
- wykonywanie rowu szczelnego.

15.03
1) Montaż schodów roboczych przy obiekcie WD – 103
2) Montaż słupów wraz z deskowanie i zbrojeniem głowic na obiekcie M - 31
3) Zabetonowanie głowic pod ekrany przeciwolśnieniowe na obiekcie M -31
4) Hydrofobizacja na obiekcie WD – 127 oś 3
5) Montaż korytek ściekowych na obiekcie E – 35
6) Przygotowanie powierzchni przed hydrofobizowaniem na obiekcie E – 35A

Luty 2019Roboty drogowe w miesiącu luty 2019:
-wykonywano roboty związane z sprzątaniem i uporządkowaniem placu budowy,
- w sprzyjających warunkach wykonywano roboty brukarskie,
- budowa nasypu w km 8+000

Roboty Mostowe:
-montaż schodów roboczych,
- betonowanie głowic słupów pod ekrany przeciw olśnieniowe,
- wykonanie izolacji termozgrzewalnej WD-112, E-35 i E-35 A
- wykonanie hydrofobizacji na obiekcie WD-103

Wrzesień 2018


14.09
W minionym tygodniu rozpoczęto przygotowania powierzchni ustrojów nośnych pod izolację z papy termozgrzewalnej na obiektach WD–128, WD– 27, WD–126 oraz WD–1. Kontynuowano pracę przy oczepach murów oporowych na węźle Bielice oraz wykonywano zasypki przyczółków na obiekcie WD–104. Prowadzono również roboty brukarskie na drogach równoległych, a także kontynuowano prace związane z humusowaniem.

07.09
Na Placu Budowy kontynuowano roboty związane z gwoździowaniem oraz humusowaniem skarp. Układano masy bitumiczne w wybranych kilometrażach. Wykonawca prowadził również badania kontrolne podłoża. W dalszym ciągu wykonywano prace na obiektach inżynierskich, m.in. związane z betonowaniem kolejnych elementów konstrukcji, zbrojeniem i szalowaniem płyty fundamentowej na obiekcie WD-122, czy rozszalowaniem oczepów murów oporowych na obiekcie WD-103.

Sierpień 2018


24.08
Na Terenie Budowy prowadzono badania zagęszczenia gruntu pod płyty przejściowe. Prowadzono roboty na obiektach inżynierskich m.in.: montaż płyty przejściowej na obiekcie WD-122, wykonywano szalunek gzmysu muru oporowego na obiekcie WD-116, montaż urządzenia dylatacyjnego na obiekcie WD-1. Kontynuowano prace branży drogowej w tym m.in. wykonywano kolejne kolumny przemieszczeniowe, prowadzono roboty brukarskie, a także kontynuowano wykonywanie nasypów i wykopów.

17.08
Trwają roboty na obiektach mostowych związane m.in. z betonowaniem kolejnych elementów konstrukcji, zagęszczaniem zasypek i montażem płyt fundamentowych. Kontynuowany jest zakres prac drogowych: realizowane są kolumny przemieszczeniowe, wykonywane są nasypy i wykopy, a także roboty bitumiczne. Prowadzone są również roboty branżowe.

10.08
W dalszym ciągu prowadzone są prace związane z realizacją wykopów i nasypów. Układane są masy bitumiczne. Wykonywane są kolejne asortymenty robót na obiektach inżynierskich. Prowadzone są również prace teletechniczne, m.in. demontaż kabli ziemnych oraz budowa przepustów.

03.08
W minionym tygodniu kontynuowano roboty związane z wykonywaniem wykopów i nasypów. Prowadzono prace dotyczące gwoździowania w wybranych kilometrażach. Układano kolejne warstwy mas bitumicznych na określonych odcinkach. W dalszym ciągu trwają roboty związane z wykonywaniem kolumn przemieszczeniowych. Wykonywano betonowanie płyt przejściowych na obiektach WD-113 i WD-105, a także betonowanie kap chodnikowych na obiekcie WD-115. Kontynuowano roboty związane z wykonywaniem murów oporowych z gruntu zbrojonego.

Lipiec 2018


31.07
Terminem najbliższego spotkania z Podwykonawcami w ramach tak zwanych „Otwartych dni”, tj. w dniu 03 sierpnia 2018 r. (piątek) o godzinie 10:00 w siedzibie GDDKiA Oddział w Szczecinie (Szczecin al. Bohaterów Warszawy 33) w sali konferencyjnej (II piętro).

27.07
Na Terenie Budowy prowadzone są roboty z zakresu niemal wszystkich branż. Kontynuowana jest realizacja wykopów i nasypów. Wykonywane jest wzmocnienie podłoża metodą kolumn przemieszczeniowych oraz kolumn jet-grotuing. Prowadzono prace związane z betonowaniem płyt przejściowych na obiekcie WD-116, a także z betonowaniem kap chodnikowych na obiekcie WD-125. Wykonywano mury oporowe z gruntu zbrojonego na obiekcie WD-126. Regularnie prowadzone są również roboty geodezyjne.

20.07
Na Terenie Budowy kontynuowane są roboty we wszystkich branżach. W dalszym ciągu wykonywane jest wzmocnienie podłoża metodą kolumn przemieszczeniowych. Wykonywane są wykopy oraz nasypy, a także prowadzone są prace brukarskie oraz przygotowywana jest nawierzchnia pod układanie warstwy wiążącej. Prowadzono również roboty na obiektach inżynierskich, m.in. betonowanie płyt przejściowych na obiekcie WD-111, betonowanie kap chodnikowych na obiekcie WD-103. Wykonywano zasypki za przyczółkiem na obiekcie WD-116 oraz montaż dylatacji na obiekcie WD-111.

13.07
Na Terenie Budowy trwają Roboty związane z ulepszeniem podłoża w km 7+725 – 7+900. Kontynuowane jest gwoździowanie skarp, wykonywanie kolumn przemieszczeniowych oraz stabilizacji podłoża. Prowadzone są prace na obiektach inżynierskich, m.in. zbrojenie kap chodnikowych na obiekcie WD-103, wykonywanie izolacji płyt przejściowych na obiekcie WD-112, czy montaż deski gzymsowej na obiekcie WD-125. Kontynuowane są także roboty przy budowie zbiorników retencyjnych.

06.07
Na Terenie Budowy w dalszym ciągu trwają prace związane z wykonywaniem wykopów w km 10+400-10+600, km 11+900-12+000, km 13+500-13+800, 14+550-14+600, a także nasypów z gruntów niespoistych i spoistych podanych zabiegom technologicznym. Prowadzone są roboty związane z gwoździowaniem skarp w km 13+600-13+855 SL, 16+680-16+860. Kontynuowane są prace na 17 obiektach inżynierskich, m.in. montaż deski gzymsowej na obiekcie WD-111, wykonywanie izolacji ścian przyczółków na obiekcie WD-121, czy betonowanie wnęki dylatacyjnej na obiekcie WD-113. Prowadzone są roboty związane z odwodnieniem korpusu drogowego.

02.07
W dniu 05.07.2018 r. (czwartek) o godzinie 10.00 odbędzie się kolejne spotkanie z Podwykonawcami organizowane w ramach „Otwartych Dni” dla Kontraktu „Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód”. Miejsce spotkania – sala konferencyjna siedziby GDDKiA oddział Szczecin (al. Bohaterów Warszawy 33, II piętro).

Czerwiec 2018


29.06
Na Terenie Budowy wykonywano ulepszone podłoże w km 4+500, 4+850 SP, km 4+240-4+440, wykopy oraz nasypy z gruntów niespoistych i spoistych. Prowadzono roboty związane z wykonywaniem kolumn przemieszczeniowych, a także z gwoździowaniem skarp. Realizowano roboty na 20 obiektach inżynierskich, m.in. montaż dylatacji modułowych na obiekcie WD-113, montaż desek gzymsowych na obiekcie WD-116, betonowanie ścianki zaplecznej na obiekcie WD-127.

22.06
Kontynuowane są prace związane z ulepszeniem podłoża, wykonywaniem nasypów i wykopów w wybranych kilometrażach. Profilowano skarpy nasypu, a także prowadzono prace związane z wykonywaniem gwoździ gruntowych w km 13+600-13+850, 16+040-16+180. Wykonywano warstwę wiążącą w km 15+200 – 16+000, km 16+100 – 16+880 oraz podbudowę w km 15+170-15+600, km 15+600-16+000 SP, km 16+100-16+870 SP. Prowadzono roboty na 18 obiektach inżynierskich, m.in.: kontynuowano wykonywanie zasypek mostowych na obiekcie WD-103, betonowano kapy chodnikowe na obiekcie WD-126, czy wykonywano izolację płyty przejściowej na obiekcie WD-112. Kontynuowano także roboty branżowe.

15.06
W minionym tygodniu kontynuowano wykonywanie nasypów w miejscach: DP04, DP08, łącznica W2L02, W2L03, W2L04, km 0+150-0+450, km 6+200-6+500, km 8+200-8+300, km 8+700-8+800, km 10+680-11+660, km 12+340-13+000, km 14+400-14+530. Wykonywano wykopy, podbudowę oraz warstwę wiążącą. Prowadzono roboty na 18 obiektach inżynierskich, m.in. zbrojenie betonu na obiekcie PS-12, zbrojenie kapy chodnikowej na obiekcie WD-127, czy zakończenie montażu desek dylatacyjnych na obiekcie WD-112. Kontynuowano wykonywanie robót branżowych.

08.06
Trwa likwidacja kolejnych samowypływów. Kontynuowane są prace związane z realizacją wykopów i nasypów. Wykonywane są gwoździe gruntowe w wybranych kilometrażach. Przygotowywana i układana jest warstwa stabilizacji oraz warstwa wiążąca. Kontynuowane są roboty na obiektach inżynierskich, m.in. montaż zbrojenia kap chodnikowych na obiekcie WD-104, izolacja przyczółków na obiekcie WD-121, izolacja płyt przejściowych na obiekcie E-35. Prowadzona jest przebudowa sieci elektroenergetycznych (stawianie słupów).

01.06
Kontynuowane są prace na 23 obiektach inżynierskich. W minionym tygodniu m.in. wykonywano: montaż zbrojenia, krawężników i desek gzymsowych do betonowania kap chodnikowych na obiekcie WD-128, kolejną warstwę zasypki przyczółków na obiekcie M-33, czy betonowanie kap chodnikowych na obiekcie WD-115. W dalszym ciągu trwają roboty związane z profilowanie warstw nasypu, wykonywaniem gwoździ gruntowych oraz kolumn przemieszczeniowych. Przebudowywane są kolizje sieci elektroenergetycznej średniego napięcia (stawianie słupów).

Maj 2018


25.05
Kontynuowane są roboty związane z wykonywaniem nasypów, wykopów oraz likwidacją samowypływów. Prowadzone są wymiany gruntu, a także gwoździowanie. Wykonywana jest podbudowa związana w wybranych kilometrażach. Wykonawca realizuje prace na 20 obiektach inżynierskich, m.in. montaż desek gzymsowych na obiekcie WD-112, zbrojenie kap chodnikowych na obiekcie WD-105, czy montaż krawężników na obiekcie WD-126. Kontynuowane są roboty związane z przebudową sieci elektroenergetycznej.

24.05
W dniu 30.05.2018 r. (środa) o godzinie 10.00 odbędzie się kolejne spotkanie z Podwykonawcami organizowane w ramach „Otwartych Dni” dla Kontraktu „Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód”. Miejsce spotkania – sala konferencyjna siedziby GDDKiA oddział Szczecin (al. Bohaterów Warszawy 33, II piętro).

18.05
Trwają prace związane z likwidacją samowypływów. Prowadzone są roboty związane z profilacją oraz zagęszczeniem warstwy odsączającej w wybranych kilometrażach trasy. Wykonywane są nasypy oraz wykopy. Kontynuowane są prace związane z ułożeniem podbudowy zasadniczej. Trwają także roboty na obiektach inżynierskich, m.in. montaż zbrojenia kap chodnikowych na obiekcie WD-112, izolacja przyczółków na obiekcie M-33, czy betonowanie płyt przejściowych na obiekcie E-35. Trwa przebudowa sieci elektroenergetycznej. Zakończyła się przebudowa sieci gazowej na kolizji GW2.

11.05
W minionym tygodniu kontynuowano realizację robót drogowych, m.in. budowano nasypy, wykonywano wykopy, ulepszano podłoże w km 14+175-14+254, 14+400-14+450, wykonywano stabilizację podłoża, a także czyszczono nawierzchnię na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Prowadzono prace na obiektach inżynierskich, m.in. wykonano izolację grubą pod kapami chodnikowymi na obiekcie WD-103, kontynuowano wykonywanie zasypek mostowych i murów oporowych, wkładano krawężnik mostowy na obiekcie WD-105, montowano deski gzymsowe na obiekcie WD-112. Kontynuowano wykonywanie robót branżowych.

04.05
W minionym tygodniu prowadzono prace interwencyjne związane z konserwacją wprowadzonych Tymczasowych Organizacji Ruchu. Przyjmowano i magazynowano kruszywo. Wykonano betonowanie ustroju nośnego na obiekcie WD-121, a także betonowanie płyt przejściowych na obiekcie WD-112. Prowadzono roboty związane z pielęgnacją betonu oraz izolacją przepustów. Wykonywano zbrojenie płyt przejściowych. Trwały prace geodezyjne.

Kwiecień 2018


27.04
Trwają roboty drogowe. Prowadzone są prace związane z ulepszeniem podłoża w km 14+175 – 14+254, km 14+400 – 14+450, km 15+825 – 15+948, na Węźle Sianów Wschód oraz na łącznicach L01 i L04. Wykonywana jest profilacja podłoża oraz gwoździowanie skarp. W minionym tygodniu m.in. przykryto warstwę podbudowy warstwą kruszywa łamanego w wybranych kilometrażach, a także wykonywano nasyp zbrojony. Prowadzono roboty na ponad 20 obiektach inżynierskich, m.in. kontynuowano wykonanie murków oporowych na obiekcie WD-103, rozpoczęto układanie krawężnika mostowego na obiekcie WD-105, czy betonowano ustrój nośny na obiekcie WD-116. Kontynuowano prace związane z przebudową sieci elektroenergetycznej oraz teletechnicznej.

20.04
W minionym tygodniu kontynuowano wymiany gruntu w wybranych kilometrażach. Wykonywano nasypy, wykopy oraz ulepszano podłoże. Prowadzono roboty związane z profilacją i zagęszczeniem warstwy odsączającej. Wykonywano gwoździowanie w km 13+600 -13+900. Prowadzono prace na obiektach inżynierskich, m.in. wykonywano izolację przyczółków na obiekcie WD-128, betonowanie ustroju nośnego na obiekcie WD-127, montowano dylatacje na obiekcie WD-112. Kontynuowano budowę zbiorników retencyjnych. Przebudowywano kolizje sieci gazowej oraz elektroenergetycznej.

13.04
W minionym tygodniu wykonywano wymiany gruntu w km 6+685-6+860, 11+660-11+855, zagęszczano warstwę odsączającą. Kontynuowano prace przy budowie nasypów. Prowadzono roboty przygotowawcze pod ułożenie warstwy wiążącej w wybranych kilometrażach. Wykonywano prace na 18 obiektach inżynierskich, m.in. wykonywano izolację cienką P2 na obiekcie PG-1, śrutowano powierzchnię pod izolację na szerokości kap chodnikowych na obiekcie WD-113, czy zbrojono płytę ustroju nośnego na obiekcie WD-121. Kontynuowano przebudowy sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej. Prowadzono roboty przy budowie zbiorników retencyjnych.

06.04
Na Placu Budowy prowadzone są prace związane z wymianą gruntu, ulepszeniem podłoża, a także z wykonywaniem wykopów i nasypów. Realizowano gwoździowanie skarp w km 13+600-13+850. Zagęszczano warstwy nasypu podłoża pod warstwę konstrukcyjną. Kontynuowano również roboty na obiektach inżynierskich, m.in. szalowano ustroje nośne na obiektach WD-1 i WD-116, rozpoczęto wykonanie murków oporowych na obiektach WD-103, WD-104, WD-105, a także przygotowano wnęki pod montaż dylatacji na obiekcie WD-111. W dalszym ciągu przebudowywano sieci elektroenergetyczne oraz sieć gazową.

Marzec 2018


30.03
Na Placu Budowy trwają roboty ziemne. Wykonywane jest ulepszenie podłoża, a także profilacja i dogęszczenie warstwy odsączającej. W minionym tygodniu przeprowadzono obciążenie próbne poletka próbnego w technologii kolumn przemieszczeniowych. Prowadzono prace związanie z wykonywanie wykopów i nasypów. Poza tym, kontynuowano roboty na obiektach inżynierskich, m.in. montowano łożyska na obiekcie WD-1, wykonywano zasypki za przyczółkami, deskowano płytę ustroju na obiekcie WD-121, montowano dylatację na obiektach E-35 i E-35a. W dalszym ciągu realizowano roboty branżowe.

23.03
Kontynuowano roboty na 16 obiektach inżynierskich, m.in. wykonywano zasypki za przyczółkami, rozdeskowano ustrój nośny obiektu M-31, czy deskowano i zbrojono ustrój nośny na obiekcie WD-126. Prowadzono prace związane z pielęgnacją betonu. Wykonywano prace ziemne, zagęszczano dynamicznie podłoże oraz prowadzono wymiany gruntu. Trwały roboty przy budowie zbiorników retencyjnych. Kontynuowano przebudowę sieci elektroenergetycznych.

16.03
Na Placu Budowy trwają prace związane z profilacją podłoża, profilacją warstwy mrozoochronnej. Wykonywano strefy przejściowe przy obiektach WD-125 i WD-126, a także gwoździowano skarpy. W dalszym ciągu wykonywano rowy i wykopy. Prowadzono roboty na 16 obiektach inżynierskich, m.in. sprężenie ustroju niosącego jezdnia lewa na obiekcie M-31, deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego na obiekcie WD-126, czy betonowanie ustroju nośnego na obiekcie WD-116. W dalszym ciągu prowadzono roboty branżowe.

09.03
W minionym tygodniu kontynuowano prowadzenie prac związanych z wymianą gruntu oraz wykonywaniem nasypów i wykopów. Zakończono realizację poletka próbnego kolumn przemieszczeniowych. Prowadzono roboty na 16 obiektach inżynierskich, m.in. rozdeskowano ustrój nośny na obiekcie M-34, betonowano ściankę zapleczną na obiekcie WD-111. Kontynuowano budowę 6 zbiorników retencyjnych. Przebudowywano sieci elektroenergetyczne oraz wykonywano roboty branżowe.

02.03
Prowadzono roboty związane z wymianą gruntu, m.in. w km 6+625-6+685 oraz km 11+660-11+855. Kontynuowano prace przy realizacji poletka próbnego w technologii kolumn przemieszczeniowych. Wykonywano wykopy i nasypy. W dalszym ciągu prowadzono roboty na obiektach inżynierskich, m.in.: zbrojenie ustroju nośnego na obiekcie WD-128, zasypanie ław fundamentowych na obiektach WD-103 i WD-104, zbrojenie ustroju nośnego na obiekcie WD-116. Kontynuowano wykonywanie robót branżowych.

Luty 2018


26.02
W dniu 02.03.2018 r. (piątek) o godzinie 13.00 odbędzie się kolejne spotkanie z Podwykonawcami organizowane w ramach „Otwartych Dni” dla Kontraktu „Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód”. Miejsce spotkania – sala konferencyjna siedziby GDDKiA oddział Szczecin (al. Bohaterów Warszawy 33, II piętro).

23.02
W minionym tygodniu realizowano poletko próbne w technologii kolumn przemieszczeniowych. Kontynuowano wykonywanie wykopów i nasypów. Prowadzono roboty na obiektach inżynierskich, m.in. wykonywano zbrojenie na obiekcie WD-121, układano folię kubełkową na obiekcie WD-111, a także wykonywano zbrojenie ustroju nośnego na obiekcie WD-126. Kontynuowano także realizację robót branżowych.

16.02
Kontynuowane są prace związane z wymianami gruntu i ulepszeniem podłoża. Wykonywane są wykopy i nasypy. Trwają roboty na 15 obiektach inżynierskich, m.in. zasypanie ław fundamentowych na obiekcie WD-103, montaż belek ustroju nośnego na obiekcie WD-126, betonowanie ustroju nośnego na obiekcie WD-121. W dalszym ciągu przebudowywane są sieci elektroenergetyczne oraz gazowe. Kontynuowane są prace związane z wymianami gruntu i ulepszeniem podłoża. Wykonywane są wykopy i nasypy. Trwają roboty na 15 obiektach inżynierskich, m.in. zasypanie ław fundamentowych na obiekcie WD-103, montaż belek ustroju nośnego na obiekcie WD-126, betonowanie ustroju nośnego na obiekcie WD-121. W dalszym ciągu przebudowywane są sieci elektroenergetyczne oraz gazowe.

09.02
Mimo trwającego okresu zimowego, na Placu Budowy trwają roboty. Prowadzone są prace związane z budową nasypów, wykonywaniem kolumn jet grouting oraz wzmocnieniem podłoża. Roboty trwają także na 13 obiektach inżynierskich. Kontynuowana jest budowa zbiorników retencyjnych. Prowadzone są dalsze prace związane z przebudową sieci elektroenergetycznej oraz sieci gazowej.

07.02
W dniu 12.02.2018 r. (poniedziałek) o godzinie 13.00 odbędzie się kolejne spotkanie z Podwykonawcami organizowane w ramach „Otwartych Dni” dla Kontraktu „Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód”. Miejsce spotkania – sala konferencyjna siedziby GDDKiA oddział Szczecin (al. Bohaterów Warszawy 33, II piętro).

02.02
Sprawnie prowadzone są prace na obiektach inżynierskich. W minionym tygodniu m.in., wykonywano zbrojenie na obiektach WD-121 i WD-111, zasypywano fundamenty na obiekcie WD-128. W dalszym ciągu wykonywano nasypy i wykopy. Prowadzono prace związane z odwodnieniem korpusu drogowego. Przebudowywano kolizje sieci elektroenergetyczne, a także kolizje sieci gazowych.

Styczeń 2018


26.01
W minionym tygodniu prowadzono prace związane z montażem łożysk na obiekcie WD-116. Zbrojono, deskowano i betonowano ławę fundamentową na obiekcie WD-1. Ponadto rozdeskowano ustrój nośny obiektu WD-105, a także deskowano ustrój nośny obiektu M-31. Kontynuowano roboty związane z wymianą gruntu w wybranych kilometrażach. Prowadzono prace przy budowie zbiorników retencyjnych. W dalszym ciągu przebudowywano sieci elektroenergetyczne.

19.01
Kontynuowane są prace związane z wymianą gruntu, a także z wykonywaniem wykopów i nasypów. Trwają roboty na obiektach inżynierskich, m.in. zbrojenie i szalowanie korpusu na obiekcie WD-121, betonowanie warstwy wyrównawczej na obiekcie WD-1, czy betonowanie filarów na obiekcie WD-116. Prowadzone są prace przy budowie zbiorników retencyjnych, a także wykonywane są roboty branżowe.

12.01
Na Terenie Budowy prowadzono roboty ziemne. Zagęszczano dynamicznie podłoże w wybranych kilometrażach, a także profilowane skarpy nasypu. Prowadzono również roboty związane z likwidacją samowypływów przy obiektach WD-116 i WD-122. Trwały prace na 11 obiektach inżynierskich. Sprężano ustroje nośne kolejnych obiektów, wykonywano mur oporowy, a także prowadzono roboty związane z deskowaniem, zbrojeniem i betonowaniem poszczególnych elementów konstrukcyjnych. Kontynuowano przebudowę sieci gazowej oraz elektroenergetycznej.

05.01
W minionym tygodniu trwały prace porządkowe. Prowadzono roboty związane z wymianą gruntu przy obiekcie WD-116. Kontynuowano prace na obiektach inżynierskich dotyczące sprężania. Przebudowywano sieci elektroenergetyczne.

Grudzień 2017


29.12
W ostatnim tygodniu na Placu Budowy prowadzono prace porządkowe i zabezpieczające. Odbywała się także bieżąca kontrola wprowadzonych Tymczasowych Organizacji Ruchu.

22.12
W minionym tygodniu kontynuowano roboty związane z wymianą gruntu, zagęszczaniem dynamicznym, a także wykonywaniem warstwy mrozoochronnej w określonych kilometrażach. Wykonywano nasyp, m.in. pomiędzy obiektami WD-111-WD-112 oraz w km 16+600-16+650, 16+940-17+220, 17+550-18+100. Kontynuowano prace przy budowie obiektów inżynierskich.

15.12
W minionym tygodniu kontynuowano prace związane z wymianą gruntu oraz ulepszaniem podłoża. Wykonywano nasypy i wykopy. Prowadzono roboty na większości obiektów inżynierskich, m.in. zbrojenie ustroju nośnego na obiekcie WD-104, montaż szalunków ustroju na obiekcie PG-1, czy deskowanie ustroju nośnego na obiekcie WD-121. Przebudowywano sieci elektroenergetyczne oraz gazowe.

08.12
W minionym tygodniu wykonywano roboty związane z ulepszeniem i profilacją podłoża. Wykonywano profilowanie skarp, wykopy oraz nasypy. Prowadzono prace na obiektach inżynierskich, m.in. sprężenie ustroju nośnego, wykonanie zasypek na podporach, zbrojenie ustroju nośnego, czy betonowania. Przebudowywano sieci gazowe oraz elektroenergetyczne.

01.12
Kontynuowane są prace związane z wykonywaniem wykopów i nasypów. Wykonywano ściek przykrawężnikowy, a także zagęszczanie oraz profilowanie podłoża. Trwały roboty przy przebudowie sieci elektroenergetycznych. Wykonywano kanalizację sanitarną i odwodnienie korpusu drogowego. Kontynuowano również prace przy budowie obiektów inżynierskich, m.in. rozpoczęto zbrojenie wylotu na obiekcie PS-6, deskowanie ustroju nośnego na obiekcie WD-115 oraz ułożenie belek prefabrykowanych na obiekcie WD-111.

Listopad 2017


24.11
Na Placu Budowy trwają prace związane z wymianą gruntu oraz stabilizacją i profilowaniem podłoża. Kontynuowano wykonywanie nasypów. Prowadzono prace na 16 obiektach inżynierskich, m.in. ustawiano mury oporowe na obiekcie WD-112, betonowanie korpusu przyczółka na obiekcie WD-116. Przebudowywano sieci elektroenergetyczne oraz kolizje gazowe.

17.11
Na Placu Budowy trwają prace związane z wymianą gruntu, profilacją podłoża i odhumusowaniem. Wykonywane są wykopy i nasypy. Prowadzono roboty na 16 obiektach inżynierskich m.in.: deskowanie ustroju na obiekcie WD-105, zbrojenie korpusu na obiekcie WD-116, zbrojenie ustroju na obiekcie WD-121. Kontynuowano przebudowy sieci elektroenergetycznej oraz sieci gazowej.

10.11
Kontynuowano prace na obiektach inżynierskich, m.in. deskowano ustrój na obiektach WD-104 i WD-105, betonowano korpus przyczółka na obiektach PG-1 i M-31. Wykonywano nasypy oraz wykopy. Prowadzono roboty związane z ulepszeniem podłoża, a także z zagęszczeniem dynamicznym w wybranych kilometrażach. W dalszym ciągu przebudowywano sieci elektroenergetyczne i gazowe.

Październik 2017


27.10
Trwają prace związane z wykonywaniem podbudowy zasadniczej w wybranych kilometrażach. Wykonywane są nasypy, a także prowadzone są roboty dotyczące profilacji podłoża. Postępuje budowa obiektów inżynierskich. W minionym tygodniu m.in.: zakończono deskowania ustroju nośnego miedzy podporami P2-P3 na obiekcie WD-105, zabetonowano ciosy podłożyskowe na przyczółku P2 obiektu M-34, czy zabetonowano ustrój nośny na obiekcie WD-113. Kontynuowano przebudowę sieci gazowej oraz kolizji elektroenergetycznych.

20.10
W minionym tygodniu kontynuowano budowę nasypów zbrojonych geosyntetykiem. Prowadzono także prace związane z zagęszczeniem i profilowaniem nasypu w wybranych kilometrażach. Prowadzono prace na ponad 20 obiektach inżynierskich, m.in. wykonano pełne sprężenie na obiekcie M-33, betonowanie filarów na obiekcie WD-126, deskowanie i zbrojenie korpusu na obiekcie WD-116. Kontynuowano przebudowę sieci elektroenergetycznej oraz przebudowę sieci gazowej.

13.10
Trwają roboty drogowe, mostowe i branżowe. Wykonywane są nasypy, a także podbudowa zasadnicza z kruszywa. Wykonawca prowadzi prace związane z wbudowywaniem materiału w przyszłe łącznice. Prowadzone są roboty na prawie wszystkich obiektach inżynierskich. Trwają przebudowy kolejnych kolizji sieci energetycznych. Występujące w minionym tygodniu opady deszczu oraz silny wiatr utrudniały prowadzenie prac w pewnych zakresach.

6.10
W minionym tygodniu zakończono przebudowę dwóch kolizji sieci energetycznej SN i rozpoczęto przebudowę kolejnych dwóch kolizji. Kontynuowano prace przy budowie zbiorników retencyjnych. Trwały prace na 20 obiektach inżynierskich związane głównie z betonowaniem m. in. ciosów podłożyskowych, korpusu przyczółka, ław fundamentowych i ustroju nośnego. W dalszym ciągu trwały prace dotyczące ulepszenia i profilacji podłoża, a także z wykonywaniem wykopów i nasypów.

Wrzesień 2017


29.09
W dalszym ciągu prowadzone są prace na prawie wszystkich obiektach inżynierskich. Trwa wykonywanie profilacji podłoża, a także wykonywanie wykopów i nasypów w wybranych kilometrażach. Prowadzone są roboty branżowe, głównie związane z przebudową kolizji sieci elektroenergetycznych oraz sieci gazowej.

22.09
Kontynuowane są roboty ziemne związane przede wszystkim z wykonywaniem wykopów i nasypów. Wykonywane jest także wzmocnienie podłoża oraz stabilizacja podłoża w określonych kilometrażach. Trwa budowa zbiorników retencyjnych, a także przebudowa sieci elektroenergetycznych oraz sieci gazowej. Kontynuowane są prace na 17 obiektach inżynierskich, związane głównie z betonowaniem słupów, korpusu, ścian i przepustów wybranych obiektów.

15.09
W minionym tygodniu kontynuowano prace na obiektach inżynierskich, między innymi zbrojenie i deskowanie przyczółków, ław i filarów na obiektach WD-111, M-31, WD-104. Wykonywano montaż belek typu „T” na obiekcie WD-113, a także wzmocnienie podłoża kolumnami DSM pod obiekt WD-116. Prowadzono roboty drogowe, wśród nich ulepszenie podłoża, wymiany gruntów, wykonywanie kolejnych warstw nasypów oraz wykonywanie wykopów. W dalszym ciągu prowadzono prace dot. przebudowy sieci elektroenergetycznej na kolejnych kolizjach.

08.09
W minionym tygodniu kontynuowano prace na 19 obiektach inżynierskich, między innymi przygotowywano zbrojenie i szalunek słupa do betonowania na obiekcie WD-115, betonowanie korpusu przyczółka na obiekcie M-34, zbrojenie ściany przyczółka na obiekcie WD-121. Przebudowywano kolejne kolizje sieci elektroenergetycznej średniego napięcia, a także kontynuowano przebudowę sieci gazowej. W dalszym ciągu prowadzono roboty związane z wykonywaniem nasypów. Prowadzenie prac w minionym tygodniu utrudniały opady deszczu.

01.09
Trwa wykonywanie profilacji podłoża, a także wykonywanie wykopów i nasypów w wybranych kilometrażach. Kontynuowane są prace związane ze wzmocnieniem podłoża, między innymi na rondzie „Północnym” i „Południowym”. Prowadzone są roboty mostowe na większości obiektów inżynierskich, głównie związane ze zbrojeniem, deskowaniem i betonowaniem wybranych elementów. Kontynuowane są przebudowy sieci elektroenergetycznej średniego napięcia. Prowadzone są przebudowy sieci gazowych i teletechnicznych.

Sierpień 2017


25.08
Na Placu Budowy trwają roboty drogowe, mostowe i branżowe. W dalszym ciągu prowadzone są wymiany gruntu oraz wykonywane jest ulepszone podłoże. Prowadzone są roboty związane z wykonywaniem wykopów i nasypów. Trwają prace na 14 obiektach inżynierskich. Kontynuowane są przebudowy sieci elektroenergetycznej oraz gazowej.

24.08
W dniu 29.08.2017 r. (wtorek) o godzinie 10.00 odbędzie się kolejne spotkanie z Podwykonawcami organizowane w ramach „Otwartych Dni” dla Kontraktu „Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód”. Miejsce spotkania – sala konferencyjna siedziby GDDKiA oddział Szczecin (al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin).

18.08
W dalszym ciągu prowadzone są prace związane w wykonywaniem nasypów. Trwają roboty na 16 obiektach inżynierskich, między innymi deskowanie korpusu, deskowanie i betonowanie filarów, zbrojenie ław fundamentowych, czy wykonywanie ciosów podłożyskowych. Przebudowywane są sieci elektroenergetyczne oraz gazowe. W bieżącym tygodniu wprowadzono także Tymczasową Organizację Ruchu na ul. Władysława IV w Koszalinie.

11.08
W minionym tygodniu wykonywano nasypy zbrojone geosyntetykami, kontynuowane prace związane z wymianą gruntu oraz ulepszeniem podłoża w wybranych kilometrażach. Trwały roboty na obiektach inżynierskich, wśród nich m.in. rozdeskowanie ustroju nośnego, deskowanie ścianki zaplecznej, betonowanie ław, czy deskowanie korpusu. Kontynuowano również roboty branżowe. Na Placu Budowy trwają prace związane z wymianą gruntu i wykonywaniem ulepszonego podłoża w wybranych kilometrażach. Wykonywane są także nasypy. Kontynuowane są roboty na obiektach inżynierskich, m.in. zbrojenie i deskowanie korpusu obiektu WD-111 i betonowanie ławy fundamentowej na obiekcie M-34. Trwa budowa kanalizacji sanitarnej Ø 1800. Przebudowywane są kolejne sieci elektroenergetyczne, a także sieci gazowe.

04.08
Na Placu Budowy trwają prace związane z wymianą gruntu i wykonywaniem ulepszonego podłoża w wybranych kilometrażach. Wykonywane są także nasypy. Kontynuowane są roboty na obiektach inżynierskich, m.in. zbrojenie i deskowanie korpusu obiektu WD-111 i betonowanie ławy fundamentowej na obiekcie M-34. Trwa budowa kanalizacji sanitarnej Ø 1800. Przebudowywane są kolejne sieci elektroenergetyczne, a także sieci gazowe.

Lipiec 2017


28.07
Trwa wykonywanie wykopów, nasypów, a także prowadzone są prace związane z wymianą gruntów w wybranych kilometrażach. Kontynuowano prace dotyczące głównie zbrojenia, deskowania i betonowania na obiektach inżynierskich: WD-103, WD-104, WD-105, WD-111, WD-113, M-31, M-33, M-34. Przebudowywane są kolejne sieci elektroenergetyczne, kolizje sieci gazowej oraz sieci teletechnicznej.

27.07
Dziś Plac Budowy wizytował Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk w towarzystwie Europosła Czesława Hoca, Ministra Pawła Szefernakera i Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o. Szczecin Łukasza Lendnera. Na skrzyżowaniu dróg S6 i S11 (węzeł Bielice) odbyła się konferencja prasowa, podczas której Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk przekazał oficjalnie dokumentację budowy drogi S11 na odcinku od Koszalina do Poznania oraz przybliżył plany realizacyjne na najbliższe lata. Przed spotkaniem Dyrektor Kontraktu oraz Inżynier Kontraktu udzielili gościom informacji o postępie prac na budowie obwodnicy Koszalina i Sianowa.

24.07
W dniu 28.07.2017 r. (piątekk) o godzinie 10.00 odbędzie się kolejne spotkanie z Podwykonawcami organizowane w ramach „Otwartych Dni” dla Kontraktu „Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód”. Miejsce spotkania – sala konferencyjna siedziby GDDKiA oddział Szczecin (al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin).

21.07
Na Placu Budowy trwają roboty drogowe, mostowe i branżowe. Prowadzone są roboty ziemne, a także wykonywane są nasypy w wybranych kilometrażach. W minionym tygodniu prowadzono prace na 12 obiektach inżynierskich, wykonywano m.in. betonowanie korpusu na obiekcie WD-111, deskowanie i zbrojenie korpusu przyczółka na obiekcie M-33, odkopywanie i skuwanie kolumn Jet-Grouting na podporze obiektu WD-121 oraz betonowanie przepustu PS 6. Kontynuowano przebudowę sieci elektroenergetycznej i gazowej.

14.07
Na Placu Budowy trwają roboty branżowe związane przede wszystkim z przebudową sieci elektroenergetycznej, sieci gazowej oraz kolizji teletechnicznych. Kontynuowane są prace dotyczące wymian gruntu, wykonywania warstw nasypów oraz wykonywania nasypu zbrojonego. Prowadzone są roboty związane ze zbrojeniem, deskowaniem i betonowaniem obiektów inżynierskich, m.in.: M-33, PS4, PS7, WD-113.

07.07
Na Placu Budowy wykonywane są prace związane z wykonaniem ulepszonego podłoża w wybranych kilometrażach. Wykonywane są nasypy i wykopy. W dalszym ciągu trwają prace związane z betonowaniem na obiektach inżynierskich, m.in. wykonywano betonowanie kap chodnikowych (obiekt E-35), betonowanie ławy fundamentowej (obiekt M-33, obiekt WD-111), betonowanie przepustu PS2. Przebudowywano sieci teletechniczne oraz kolizje energetyczne.

Czerwiec 2017


30.06
Na Terenie Budowy prowadzone są prace związane z wymianą gruntu oraz wykonywaniem ulepszonego podłoża w wybranych kilometrażach. Wykonywane są wykopy oraz warstwy nasypów. Prowadzone są roboty dotyczące betonowania przepustu, korpusu przyczółka i ław fundamentowych na obiektach inżynierskich, m.in. na PS2, WD-113, WD-111, WD-121, M-34. Kontynuowana jest przebudowa kanalizacji deszczowej, przebudowa kolizji teletechnicznych oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego, średniego i wysokiego napięcia.

23.06
Na Terenie Budowy kontynuowane są roboty drogowe, mostowe i branżowe. W minionym tygodniu wykonywano m.in. prace związane z betonowaniem warstwy wyrównawczej na obiektach WD-111 i M-33. Wykonywano rusztowanie i deskowanie ustroju nośnego na obiekcie WD-103, a także wykopy pod platformy do wykonania kolumn Jet Grouting (obiekt WD-126). Prowadzono także prace związane z wykonaniem stabilizacji podłoża oraz warstw nasypu w wybranych kilometrażach. Przebudowywano sieci elektroenergetyczne, sieci gazowe oraz kolizje teletechniczne.

13.06
W dniu 20.06.2017 r. (wtorek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Rejonu GDDKiA w Koszalinie odbędzie się spotkanie z Podwykonawcami. Zebranie jest organizowane w ramach „Otwartych Dni” dla Kontraktu „Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód”.

09.06
W minionym tygodniu wykonywano zagęszczenie dynamiczne po wymianie gruntu w wybranych kilometrażach. Wykonywano nasypy, a także wzmacniano podłoże. Prowadzono prace związane z betonowaniem segmentów przepustów oraz słupów na wybranych obiektach inżynierskich. Przebudowywano sieci elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia. Kontynuowano przebudowywanie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz kolizji gazowych.

02.06
Na Placu Budowy kontynuowane są roboty drogowe, mostowe i branżowe. Wykonywane jest dynamiczne zagęszczanie gruntu oraz ulepszone podłoże w wybranych kilometrażach. Prowadzone są prace związane z wykonywaniem nasypów. Trwa deskowanie i betonowanie przepustów oraz elementów obiektów inżynierskich. Prowadzone są również prace związane z układaniem kabli na kolizjach energetycznych, a także przebudową kanalizacji deszczowej oraz sieci gazowej.

Maj 2017


26.05
W minionym tygodniu prowadzono głównie roboty ziemne oraz wykonywano prace na obiektach inżynierskich. Wykonywano wymiany gruntu oraz ulepszenie podłoża. Prowadzono również prace na poletku próbny dotyczące wzmocnienia podłoża metodą mikrowybuchów. Budowano oraz zagęszczano warstwy nasypów. Układano płyty pod rusztowanie ustroju nośnego na wybranych obiektach. Prowadzono również prace związane ze zbrojeniem i betonowaniem. Kontynuowano przebudowy kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej oraz sieci elektroenergetycznej.

19.05
W minionym tygodniu kontynuowano prace związane z odhumusowaniem, wykonywaniem warstw nasypu, a także wykonywano materac z geowłókniny. Prowadzono roboty na obiektach inżynierskich, m.in. zbrojenie i betonowanie podpór, układanie izolacji z papy, a także wbijanie ścianek szczelnych. Kontynuowano również roboty branżowe.

12.05
Na Placu Budowy kontynuowane są roboty branżowe, roboty drogowe oraz roboty mostowe. Dziś efekty realizowanych Robót mogli ocenić przedstawiciele lokalnych mediów. Po krótkiej części informacyjnej oraz szkoleniu BHP, dziennikarze, fotoreporterzy oraz operatorzy kamer wspólnie z przedstawicielami Wykonawcy, Zamawiającego i Nadzoru Inwestorskiego udali się w teren. Przedstawiciele mediów mieli okazję przyjrzeć się postępowi prac m.in. na Węźle Bielice, obiektach E-35 i E-35a. Informacji udzielali: Mateusz Grzeszczuk – Specjalista ds. komunikacji społecznej GDDKiA o. Szczecin, Tomasz Winiecki – Kierownik Budowy oraz Lech Grodzicki – Inżynier Kontraktu.

5.05
Na Placu Budowy trwają roboty drogowe związane z wymianą gruntu w wybranych kilometrażach oraz odhumusowaniem. Wykonywane są nasypy, a także ulepszenie i profilowanie podłoża. Kontynuowane są również prace na obiektach inżynierskich, m.in. zbrojenia i deskowania, betonowanie. Prowadzone są przebudowy sieci wodociągowej oraz kolizji kanalizacji sanitarnej.

Kwiecień 2017


28.04
Na Placu Budowy trwają roboty związane z wymianą gruntu oraz wykonywaniem ulepszonego podłoża. Wykonywane są rowy odwadniające. Na obiektach mostowych kontynuowane są prace dotyczące zasypywania ław fundamentowych, wykonywania zbrojenia i deskowania, a także betonowania. Trwa przebudowa kolizji energetycznych oraz kanalizacji tłocznej.

21.04
Na Placu Budowy trwa przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa kolizji sieci teletechnicznej. Kontynuowane są prace związane z budową obiektów inżynierskich i przepustów. W dalszym ciągu układany jest materac z geowłókniny w określonych kilometrażach. Wykonywane jest profilowanie podłoża oraz warstwy nasypu w wybranych kilometrażach. Trwają prace porządkowe.

15.04
W minionym tygodniu kontynuowano prace związane z wymianą gruntu w wybranych kilometrażach. Prowadzono roboty na obiektach Inżynierskich, przede wszystkim betonowanie, zbrojenie i deskowanie. Wykonywano kanalizację tłoczną oraz przebudowywano drenaże rolnicze. Kontynuowano przebudowę sieci teletechnicznych.

07.04
W dalszym ciągu kontynuowane są wymiany gruntu w wybranych kilometrażach. Wykonywano ulepszone podłoże, a także układano geomaterace. Prowadzono prace związane z betonowaniem, zbrojeniem i deskowaniem na wybranych obiektach inżynierskich. Przebudowywano drenaże rolnicze oraz kolizje sieci teletechnicznych.

Marzec 2017


31.03
Na Placu Budowy kontynuowano roboty drogowe, mostowe i branżowe. W dalszym ciągu prowadzono prace związane z odhumusowaniem oraz wykonywaniem ulepszonego podłoża. Betonowano wybrane elementy obiektów inżynierskich. Prowadzono prace porządkowe oraz przygotowanie do przebudowy linii energetycznej Sławno-Sianów. Przebudowywano sieci teletechniczne.

24.03
W minionym tygodniu wykonywano ulepszone podłoże w wybranych kilometrażach trasy, a także wykopy oraz nasypy. Prowadzono prace na obiektach inżynierskich związane z betonowaniem ustroju nośnego, deskowaniem i zabezpieczaniem wykopów. Kontynuowano roboty branżowe dot. m.in. wymiany słupów i przewodów, przebudowy sieci teletechnicznych, likwidacji drenaży rolniczych.

17.03
W minionym tygodniu kontynuowano prace na wszystkich możliwych frontach robót. Wykonywano wymianę gruntu oraz ulepszano podłoże w wybranych kilometrażach. Budowano, przebudowywano lub prowadzono renowację dróg technologicznych. Wykonywano zbrojenie ław oraz betonowanie na kolejnych obiektach inżynierskich. Prowadzono także roboty branżowe.

10.03
W minionym tygodniu kontynuowano prace związane z wymianą gruntu oraz odhumusowaniem. Prowadzono przebudowę i renowację dróg technologicznych. Wykonywano roboty ziemne. Prowadzono prace na obiektach inżynierskich, związane przede wszystkim z deskowaniem i betonowaniem. Kontynuowano przebudowy sieci teletechnicznych, elektroenergetycznych, sieci wodociągowej i gazowej.

03.03
W minionym tygodniu prowadzono prace na obiektach inżynierskich związane z betonowaniem filarów oraz przepustów, zbrojeniem i deskowaniem, a także montażem belek prefabrykowanych. W dalszym ciągu kontynuowano prace dotyczące wymiany gruntu w wybranych kilometrażach. W Sianowie prowadzono wycinkę drzew i krzewów. Wykonywano roboty branżowe związane przede wszystkim z przebudową sieci gazowej, sieci elektroenergetycznej oraz wodociągowej.

Luty 2017


24.02
Trwa kontynuacja robót branżowych związanych z przebudową sieci elektroenergetycznej, sieci gazowej oraz sieci teletechnicznej. W dalszym ciągu przebudowywana jest kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa. Prowadzone są prace dotyczące likwidacji starych drenaży rolniczych, a także regulacji koryt rzek. Trwają roboty związane z odhumusowaniem i wymianą gruntu. Prowadzone są także prace na obiektach inżynierskich.

17.02
W minionym tygodniu kontynuowano roboty drogowe, mostowe oraz branżowe. Wykonywano odhumusowanie oraz wymianę gruntu w wybranych kilometrażach. Prowadzono prace związane z budową i naprawą dróg technologicznych. Wykonywano zbrojenia oraz deskowania ław fundamentowych, montowano belki prefabrykowane, a także betonowano elementy wybranych obiektów inżynierskich. Kontynuowano likwidację drenaży rolniczych, regulowano koryta rzek. Kontynuowano przebudowy sieci gazowej, teletechnicznej oraz elektroenergetycznej.

10.02
Na budowie trwają prace związane z wymianą gruntu oraz naprawą dróg technologicznych. Oprócz tego wykonano rów odwadniający, a także prowadzono prace dotyczące regulacji rzek. W minionym tygodniu, przy udziale przedstawicieli GDDKiA, pobrano próbki materiału nasypowego do badań. Na obiektach inżynierskich kontynuowane są prace związane z deskowaniem, betonowaniem i zbrojeniem, głównie ław fundamentowych, podpór oraz przepustów. Prowadzone są także roboty branżowe, dotyczące przebudowy sieci teletechnicznych, gazowych oraz elektroenergetycznych.

02.02
W minionym tygodniu kontynuowaniu wymiany gruntu w wybranych kilometrażach. Transportowano materiał sypki, wykonywano nasypy oraz drogi technologiczne. W dalszym ciągu prowadzono wycinkę drzew i wywóz karpin. Wykonywano prace dotyczące betonowania, zbrojenia i deskowania na obiektach inżynierskich. Przebudowywano sieci teletechniczne, gazowe i elektroenergetyczne.
+ Zobacz zdjęcia z tego miesiąca

Styczeń 2017


27.01
W dalszym ciągu kontynuowano prace związane z wymianą gruntów w wybranych kilometrażach. Wykonywano deskowanie, betonowanie, wykopy pod fundamenty, a także montaż łożysk na obiektach inżynierskich. Przebudowywano kanalizację deszczową oraz wybrane kolizje sieci teletechnicznej, wodociągowej i elektroenergetycznej.

20.01
W minionym tygodniu prowadzono prace na obiektach inżynierskich związane z betonowaniem, deskowaniem i zbrojeniem. Oprócz tego wykonywano wykopy pod podpory wybranych obiektów. Kontynuowano prace związane z odhumusowaniem oraz wymianą gruntów na wybranych kilometrażach. Przebudowywano sieci teletechniczne, gazowe oraz elektroenergetyczne.

13.01
W minionym tygodniu, pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, kontynuowano prace związane z wymianą gruntów w wybranych kilometrażach. Wykonywano betonowanie, deskowanie oraz zbrojenie na wybranych obiektach inżynierskich. Kontynuowano przebudowę sieci teletechnicznej, gazowej oraz wodociągowej. Prowadzono prace związane z modernizacją sieci elektroenergetycznej.

05.01
W minionym tygodniu kontynuowano prowadzenie prac związanych z wymianą gruntu. Prowadzono prace zabezpieczające roboty, np. odpompowywanie wody. W dalszym ciągu wykonywano wycinkę drzew, wyrywanie karpin oraz porządkowanie terenu po wycince. Przebudowywano sieci teletechniczne i gazowe, a także kontynuowano prace na obiektach inżynierskich.
+ Zobacz zdjęcia z tego miesiąca

Grudzień 2016


30.12
W minionym tygodniu Wykonawca prowadził roboty przygotowawcze dotyczące prac związanych z wymianą gruntu i stabilizacją. Kontynuowano wycinkę drzew oraz wywóz karpin. Prowadzono prace związane z betonowaniem ław na obiektach inżynierskich. W dalszym ciągu przebudowywano sieci kolizji teletechnicznych.

23.12
W minionym tygodniu kontynuowano prace związane z wymianą gruntu oraz wykonywaniem ulepszonego podłoża z mieszanki spoiwowo-gruntowej. Przygotowywano drogi technologiczne, a także układano geomaterace i warstwy nasypu. Prowadzono prace porządkowe na obiektach inżynierskich, przebudowywano kanalizację deszczową oraz sieci teletechniczne.

16.12
W minionym tygodniu kontynuowano prace związane ze zbrojeniem ław fundamentowych, deskowaniem i rozdeskowaniem na obiektach inżynierskich. Poza tym wykonywano zbrojenie ścian przyczółków oraz izolację powłokową przyczółków i fundamentów. W dalszym ciągu prowadzono prace związane z wymianą gruntu oraz układaniem geomateraca i warstw nasypu. Budowano odwodnienie korpusu drogowego, a także kontynuowano przebudowę sieci teletechnicznych.

09.12
W minionym tygodniu kontynuowano wymiany gruntu oraz wykonywanie ulepszonego podłoża z mieszanki spoiwowo-gruntowej w wybranych kilometrażach. Trwały prace związane z odhumusowaniem oraz naprawą dróg. Powstał objazd na ul. Morskiej w Koszalinie, a także objazd trasy DK6 w miejscowości Trawica. Oprócz tego wykonywano betonowania, deskowania i zbrojenia na wybranych obiektach inżynierskich. Rozpoczęły się roboty elektroenergetyczne.

02.12
W minionym tygodniu Wykonawca w dalszym ciągu wykonywał ulepszone podłoże z mieszanki spoiwowo-gruntowej oraz wymiany gruntów w wybranych kilometrażach. Kontynuowano deskowanie i betonowanie ław fundamentowych na wybranych obiektach inżynierskich. Przebudowywano kanalizacje sanitarne i wodociągowe. Trwa budowa objazdu ul. Morskiej, a także Wykonawca przygotowuje się do wprowadzenia Tymczasowej Organizacji Ruchu w tym miejscu.
+ Zobacz zdjęcia z tego miesiąca

Listopad 2016


25.11
W minionym tygodniu w dalszym ciągu prowadzono prace związane z wymianą gruntu oraz wykonywaniem ulepszonego podłoża z mieszanki spoiwowo-gruntowej pod nasypy. Kontynuowano wycinkę drzew i wywóz karpin. Wykonawca przebudowywał sieci teletechniczne i kolizje wodociągowe. Prowadzono również prace na wybranych obiektach inżynierskich związane z deskowaniem, zbrojeniem i betonowaniem.

18.11
W minionym tygodniu kontynuowano prace związane z odhumusowaniem, a także wycinki drzew oraz wyrywanie karpin. Wykonawca odpompowywał wodę z zalanych miejsc. Prowadzono prace związane z budową dróg technologicznych. Kontynuowano prace dotyczące wymiany gruntu w miejscowości Skwierzynka. Trwały prace związane z przebudową sieci teletechnicznych i wodociągowych.

10.11
W minionym tygodniu kontynuowano wycinkę drzew i krzewów oraz wyrywanie karpin. W dalszym ciągu prowadzono prace związane z odhumusowaniem oraz wymianą gruntu. Przebudowywano sieci teletechniczne oraz wodociągowe. Zakończono zbrojenie ław na obiekcie WD-103. Przebudowywano drenaż rolniczy, a także pompowano wodę z zalanych miejsc trasy zasadniczej.

05.11
W minionym tygodniu kontynuowano wycinkę drzew, krzewów oraz usuwanie karpin. W dalszym ciągu prowadzono prace związane z odhumusowaniem. Wykonywano deskowanie na obiektach E-35 oraz WD-125. Przebudowywano sieci teletechniczne na wybranych kolizjach. W związku z intensywnymi opadami deszczu, prowadzono także prace związane z pompowaniem wody.
+ Zobacz zdjęcia z tego miesiąca

Październik 2016


28.10
W dalszym ciągu trwa przebudowywanie sieci teletechnicznych i wodociągowych. Wykonawca rozpoczął zbrojenie przepustu PS14 oraz zbrojenie ścian przyczułka na obiekcie E-35. Prowadzono także prace związane z wymianą gruntu, a także z ulepszeniem podłoża z mieszanki spoiwowo-gruntowej. Kontynuowano wykonywanie wykopów i nasypów w określonych kilometrażach. Prowadzono również przebudowę drenażu rolniczego.

21.10
W minionym tygodniu Wykonawca prowadził prace związane z: zasypywaniem ław fundamentowych na obiekcie E-35, rozszalowaniem słupów podpory nr 2 obiektu WD-125 oraz zasypywaniem podpór nr 1, 2 na obiekcie WD-125. Wykonano również zbrojenie przyczółków - podpora nr 1 obiekt WD-125, podpora w osi 1 obiekt E-35, a także deskowanie i betonowanie ławy fundamentowej - oś 2 strona lewa obiekt E-35. Oprócz tego układano zbrojenia na przepuście PS14. Wykonywano ulepszone podłoże z mieszanki spoiwowo-gruntowej pod nasypy na węźle Sianów Wschód. Trwają prace związane z odhumusowaniem. Od 16.10.2016 r. rozpoczęły się prace związane z wycinką drzew.

14.10
W minionym tygodniu w dalszym ciągu przebudowywano sieci teletechniczne oraz sieci wodociągowe. Prowadzono roboty przygotowawcze dotyczące wykonania poletka próbnego pod nasypy. Wykonywano poletko próbne formowania kolumn kamiennych w miejscowości Skwierzynka. Trwały prace związane ze stabilizacją podłoża spoiwami hydraulicznymi pod nasypy. Wykonywano deskowanie ławy fundamentowej osi 1 na obiekcie E-35, a także deskowania przyczółka na podporze P1 obiektu WD-125.

07.10
W minionym tygodniu Wykonawca betonował ławy fundamentowe: podpory nr 2 i nr 3 do obiektu WD-125, podpory nr 2 po prawej stronie obiektu E-35. W określonych kilometrażach wykonywane jest ulepszone podłoże. Trwa odhumusowanie i wycinka drzew. W dalszym ciągu są przebudowywane sieci wodociągowe.
+ Zobacz zdjęcia z tego miesiąca

Wrzesień 2016


30.09
W minionym tygodniu Wykonawca prowadził prace przy wymianie gruntu w km 15+100-15+200. W dalszym ciągu wykonywano pracę związane z odhumusowaniem, a także prace przygotowawcze pod wykonanie stabilizacji podłoża. Oprócz tego wykonano platformy pod wiertnicę na podporach P1 i P3 na obiekcie WD-103 oraz zbrojenie i deskowanie ław fundamentów na obiektach WD-125 i E-35.

23.09
W minionym tygodniu wykonywano badania podłoża metodą VSS w km 17+000 -17+800. Oprócz tego przygotowywano podłoże pod stabilizację gruntu w km 17+400-17+700, a także prowadzono prace związane z wymianą gruntu w km 15+100-15+200. Wykonywano prace związane ze stabilizacją gruntu spoiwami hydraulicznymi w km 17+000-17+400. Wykonawca prowadził roboty przygotowawcze związane z odhumusowaniem w km 14+800-15+100, 15+700-16+500, 16+550-16+800. Poza tym wywieziono karpiny po ściętych drzewach oraz kontynuowano budowę drogi tymczasowej w śladzie DR01.

16.09
W minionym tygodniu Wykonawca wykonał wykop oraz jego odwodnienie, a także dokonuje mobilizacji sprzętu (wiertnica) do rozpoczęcia prac związanych z wykonaniem kolumn DSM pod posadowienie obiektu WD-103. Odbyła się kontrola poprawności ułożenia deskowania dla warstwy wyrównawczej pod posadowienie obiektu E-35, a następnie wykonano wspomnianą warstwę. Warstwę wyrównawczą wylano również pod fundament obiektu WD-125. Trwają prace przygotowawcze pod stabilizację gruntu spoiwami hydraulicznymi na odcinku km 14+285-18+604 oraz prace przygotowawcze dotyczące wymiany gruntu km 15+110-15+200.

09.09
W minionym tygodniu odbyło się obciążenie próbne kolumn DSM na obiekcie E-35. Przeprowadzono również badania VSS odhumusowanego podłoża na odcinku km 16+900-18+300. Trwa mobilizacja sprzętu Wykonawcy.

+ Zobacz zdjęcia z tego miesiąca

Sierpień 2016


30.08
Utrudnienia w ruchu W związku z prowadzonymi pracami, Droga Powiatowa nr 1012Z została zamknięta. Wspomniana droga będzie wyłączona z użytkowania do dnia 23.07.2018 r.26.08
W minionym tygodniu prowadzono prace związane z wykonaniem kolumn DSM pod posadowienie obiektu WD-125. Wykonawca prowadził także prace przygotowawcze, zabezpieczające oraz dotyczące BHP na poletku próbnym km16+480. Rozpoczęły się także prace przygotowawcze pod posadowienie obiektu WD-103.19.08
W minionym tygodniu wykonano osłony z drewna na drzewa znajdujące się w pasie drogowym w miejscowości Sianów. Wykonawca prowadzi prace przygotowawcze dotyczące wymiany gruntu. W dalszym ciągu trwa przebudowa sieci teletechnicznych, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej. Prowadzone są także roboty ziemne pod obiekt WD-103.12.08
W minionym tygodniu Nadzór w obecności Wykonawcy odkopał wybrane kolumny DSM w celu sprawdzenia ich jakości oraz zbadania nośności. Przeprowadzono także badania laboratoryjne materiału użytego do wykonania kolumn DSM na obiekcie E-35. Powstaje także droga technologiczna do obiektu E-35. W dalszym ciągu trwa wykonywanie kolumn DSM na obiekcie WD-125. Prowadzone są również prace związane z wymianą gruntu w km 16+480-16+520 oraz usuwaniem karpin po wycinkach drzew.


05.08
W tym tygodniu przedstawiciele Wykonawcy oraz Konsultanta wizytowali wytwórnię elementów betonowych prefabrykowanych Pekabex w celu jej weryfikacji zgodnie ze specyfikacją. Firma uzyskała pozytywną opinię Nadzoru. Na budowie w dalszym ciągu trwają prace na obiektach E-35 i WD-125. Wykonawca przeprowadził także odhumusowanie trasy w km ok. 12+500. Nadal są kontynuowane prace archeologiczne na poszerzonych stanowiskach. Zakończono wycinkę pojedynczych przydrożnych drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu.

+ Zobacz zdjęcia z tego miesiąca

Lipiec 2016


25.07
Wprowadzono tymczasową organizację ruchu (oznakowanie wyjazdów z budowy) na ulicy Morskiej i Władysława IV. W tym tygodniu wjazdy zostaną utwardzone płytami.Organizacja ta będzie obowiązywała przez kilkanaście tygodni do czasu wprowadzenia kolejnej, tymczasowej organizacji związanej z etapowaniem przebudowy ulic Morskiej i Władysława IV. Tymczasowa organizacja ruchu obowiązuje także w km 11+930 - dojazd do obiektu WD-122, km 16+039- dojazd do węzła Sianów Wschód obiekt WD-127, km 18+387 - dojazd do obiektu WD-128. We wspomnianych miejscach znajdują się tablice, informujące o utrudnieniach.

22.07
Trwa wycinka drzew przy ul. Morskiej. Wykonawca dokonał rozbiórki budynków w miejscowości Gorzebądź. Prowadzone są także roboty teletechniczne w okolicy km 17+800. Efekty pracy widać także przy obiekcie WD-125. Aktualnie powstaje platforma środkowa pod posadowienie tego obiektu. Z kolei w okolicy obiektu WD-113 prowadzone są prace melioracyjne. Natomiast w km 15+800 trwają badania archeologiczne na obszarach poszerzeń stanowisk. Dokumentacja fotograficzna z prowadzonych robót znajduje się w naszej galerii zdjęć.

14.07
Postęp robót mostowych zaczyna być widoczny gołym okiem. Prace prowadzono przede wszystkim przy obiektach WD-125 oraz E-35. Przy obiekcie WD-125 wykonano wbijanie ścianek szczelnych pod obie komory posadowienia obiektu. Natomiast przy obiekcie E-35, za pomocą wiertnicy pionowej wzmacniane jest podłoże kolumnami DSM. Efekty pracy Wykonawcy można zobaczyć w galerii zdjęć.

08.07
W minionym tygodniu, na placu budowy w dalszym ciągu trwały prace związane z odhumusowaniem. W związku z opadami deszczu, Wykonawca prowadził prace odwadniające, m.in. wykopu pod obiekt E-35 oraz placu budowy przy WD-125. Wykonano także przebudowę podziemnych linii wodociągowych W7, W8 oraz przebudowę drenażu rolniczego km 1+800 do 2+500. Oprócz tego Wykonawca utwardził plac i wybudował platformy z płyt drogowych pod żuraw samochodowy do pogrążania ścianek szczelnych przy obiekcie WD-125. Obfite opady deszczu uniemożliwiały prowadzenie prac związanych z wykonywaniem poletek eksperymentalnych. Dokumentacja fotograficzna z minionego tygodnia, znajduje się w zakładce Galeria Zdjęć.

+ Zobacz zdjęcia z tego miesiąca

Czerwiec 2016


26.06
W minionym tygodniu dokonano odhumusowania i usunięcia karpin pod obiekt inżynierski E-35. Prace związane z odhumusowaniem są także prowadzone na odcinkach S11 oraz przyszłej S6. W miejscach odhumusowania prowadzone są badania gruntu płytą dynamiczną i metodą VSS w obecności personelu GDDKiA oddział Szczecin. Kontynuowana jest także rozbiórka budynków.

16.06
W minionym tygodniu przeprowadzono odhumusowanie terenu na odcinku drogi S11 od 0+500 km do 0+800 km. Prace trwają jeszcze na odcinku 15+500 km.

09.06 - Prace archeologiczne na półmetku
Prace archeologiczne na siedmiu stanowiskach zostały zakończone w zaplanowanym zakresie. Na początku czerwca, roboty były prowadzone już tylko na stanowisku Skwierzynka 14. Na połowie stanowisk został przeprowadzony odbiór przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Natomiast odbiór terenowy i gabinetowy pozostałych stanowisk zaplanowano w dniach 13-14 czerwca 2016r. Na sześciu stanowiskach zostały zaplanowane poszerzenia.
+ Zobacz zdjęcia z tego miesiąca

Maj 2016


W minionym miesiącu zabezpieczono tyczenie trasy poprzez następne palikowanie wytyczonych punktów. Zbudowano tymczasowe płoty zabezpieczające płazy przed migracją oraz wykonano sondowanie gruntów. Przeprowadzone zostały także badania elektrooporowe, dzięki którym poznano budowę geologiczną gleby. Wykonano próbne badania wytrzymałości próbek na ściskanie pod kątem wykonywania stabilizacji z kruszyw pobranych z terenu budowy. W dalszym ciągu trwa inwentaryzacja zieleni i karpin.
+ Zobacz zdjęcia z tego miesiąca

Kwiecień 2016


Prace przebiegały zgodnie z Programem. Wytyczone zostały osie trasy, przeprowadzono prace geodezyjne, a także zakończono terenowe prace saperskie. Trwa inwentaryzacja karpin oraz zieleni do usunięcia. Wytyczono także osie główne oraz wyznaczono lokalizację dla 10 obiektów mostowych. Wykonano przekopy kontrolne. Nadzór przyrodniczy Wykonawcy prowadzi analizę dokumentacji projektowej, technologii robót i przeprowadza wizje lokalne miejsc kluczowych w realizacji inwestycji pod względem środowiska.
+ Zobacz zdjęcia z tego miesiąca