Kontakt


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa


Oddział wojewódzki: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie al. Boh. Warszawy 33,70-340 Szczecin


Kierownik Projektu Krzysztof Kowalski


Biuro Kierownika Projektu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecin ul. Gnieźnieńska 7, 75-736 Koszalin
tel. 661 278 038

Konsorcjum: MP-MOSTY Sp. z o. o. (Lider) Ul. Dekerta 18,30-703 Kraków


MPRB Sp. z o. o. (członek konsorcjum) Ul. Dekerta 18,30-703 Kraków


Główny Projektant Damian Tomków


Biuro Projektu ul. Filtrowa 47, 02-057 Warszawa

EUROCONSULT SA Madryt, Hiszpania


Inżynier Kontraktu Lech Grodzicki


Biuro Konsultanta EUROCONSULT
ul. Gnieźnieńska 7, 75-736 Koszalin
e-mail: biuro.s6.koszalin@ecgroup.pl
tel. 885 444 013

Konsorcjum: PORR S.A. ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa


POLBUD-POMORZE Sp. z o. o. (Partner) Łącko 18, 88-170 Pakość


Dyrektor Kontraktu Jarosław Lewiński

Kierownik Budowy Tomasz Winiecki


Biuro Budowy ul. Słowiańska 15, 75-846 Koszalin


Sekretariat: Katarzyna Soboń
e-mail: katarzyna.sobon@porr.pl
tel. 511-950-282