Mapa
Dotyczy umowy Konsultanta (Umowa Nr (N)/I-4/2016 z dnia 18.02.2016) na pełnienie nadzoru nad realizacji Kontraktu pod nazwą:

”Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód”


Opis Inwestycji:

Nazwa kontraktu: „Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód”. Inwestycja zlokalizowana jest w województwie zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim, na terenach gminy Biesiekierz, gminy i miasta Sianów oraz miasta Koszalin. Zaprojektowana obwodnica Koszalina i Sianowa będzie przebiegać w całości po nowym śladzie i bez możliwości wykorzystania istniejącego układu drogowego. Droga ekspresowa S11 włącza się do istniejącego śladu drogi krajowej nr 6 na węźle Koszalin Zachód by następnie, na węźle Bielice, połączyć się z droga ekspresową nr S6 i, po ok. 18,6 kilometrach, włączyć się w istniejący bieg drogi krajowej nr 6. Zaprojektowana droga będzie miała przekrój dwujezdniowy, o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku wraz z poboczami awaryjnymi. Szerokość pasa rozdziału będzie umożliwiała dobudowę jednego pasa ruchu po wewnętrznej stronie, w przypadku, gdy będą tego wymagały potrzeby ruchowe.

1. Przebieg drogi

Droga krajowa nr 6 jest najważniejszą trasą drogową Pomorza i należy do najważniejszych ogniw krajowego systemu komunikacyjnego. Łączy największe miasta Polski Północnej: Szczecin, Gdańsk, Gdynię, Słupsk, Koszalin. Stanowi połączenie drogowe polskich portów morskich, od Świnoujścia i Szczecina, do portów Trójmiasta. Od niej odchodzą na północ drogi obsługujące tereny turystyczne. Stanowi ona także część korytarza transportowego, łączącego obwód Kaliningradzki z Europą Zachodnią oraz połączenie na Litwę – do Kowna i Wilna. Obwodnica Koszalina i Sianowa na S-6 wraz z odcinkiem S-11 od węzła „Koszalin” do węzła „Bielice” przebiegać będzie w całości po nowym śladzie i bez wykorzystania istniejącego układu drogowego. Obwodnica omija Koszalin i Sianów od północy. W ramach inwestycji powstanie również odcinek drogi S11 od istniejącej DK nr 6 (węzeł Koszalin Zachód) do obwodnicy Koszalina i Sianowa (węzeł Bielice). Włączenie w istniejącą DK nr 6 będzie zlokalizowane w rejonie miejscowości Karnieszewice.

2. Podstawowe parametry techniczne

klasa drogi – S,
prędkość projektowa – 100 km/h,
nośność – 115 kN/oś,
ograniczona dostępność (dostępność tylko poprzez węzłach),
ilość jezdni – 2,
szerokość pasów ruchu – 2 x 3,5 m + 2,5 m pas awaryjny,
pas dzielący – 12 m wraz z opaskami (uwzględnia rezerwę pod przyszłą rozbudowę obydwu jezdni do 3 x 3,5 m).


3. Zakres inwestycji

Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej, obiektów inżynierskich (wiadukty, mosty, estakady, przejścia dla zwierząt, przepusty nad ciekami), dróg dojazdowych dla obsługi ruchu lokalnego, systemu odwodnienia, przebudowa dróg publicznych, sieci elektroenergetycznych, sieci wodociągowych oraz budowa infrastruktury służącej ochronie środowiska (przejścia dla zwierząt, przepusty, ekrany akustyczne, siatki wygradzające, urządzenia podczyszczające wody opadowe).

4. Wariantowanie przebiegu drogi

W ramach raportu rozpatrywano pięć wariantów przebiegu drogi ekspresowej S6: I, II, III, IV i V/Va oraz podwarianty na przejściu przez wybrane obszary Natura 2000. W decyzji środowiskowej wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 9 lipca 2010 roku wybrano wariant V/Va w podwariancie I.

5. Obiekty inżynierskie

Wiadukty, mosty, przejazdy gospodarcze, przejścia dla zwierząt dużych, średnich, małych i płazów, przepusty.

6. Węzły

„Koszalin Zachód”
„Bielice”
„Koszalin Północ”
„Koszalin Wschód”
„Sianów Wschód”