Aktualności
PIĄTEK, 29/11/2019

Zdjęcia z budowy


PIĄTEK, 22/11/2019

Filmy z budowy
PIĄTEK, 15/11/2019

Aktualności na budowie
Inwestycję realizuje konsorcjum firm PORR S.A. i Polbud-Pomorze Sp. z o. o

Obwodnica Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód będzie przebiegała w całości po nowym śladzie i bez wykorzystania istniejącego układu drogowego. Obwodnica omija Koszalin i Sianów od północy. W ramach inwestycji powstanie również odcinek drogi S11, od istniejącej DK nr 6 (węzeł Koszalin Zachód), do obwodnicy Koszalina i Sianowa (węzeł Bielice). Włączenie w istniejącą DK nr 6 będzie zlokalizowane w okolicy miejscowości Karnieszewice.
/ ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad
Odział Szczecin

/ BIURO PROJEKTOWE

MP-MOSTY Sp. z o. o. (Lider)

/ NADZÓR INWESTORSKI

MULTICONSULT Polska Sp. z o. o.

/ WYKONAWCA

PORR S.A.

/ PARTNER

POLBUD-POMORZE Sp. z o. o.

www.gddkia.gov.pl

www.mpmosty.pl

www.multiconsult-polska.com

www.porr.pl/pl/

www.polbud-pomorze.pl/