Aktualności
PIĄTEK, 16/04/2019

Spotkanie z podwykonawcami


PIĄTEK, 12/04/2019

Układanie mas bitumicznych
PIĄTEK, 05/04/2019

Wykonane roboty mostowe
Droga krajowa nr 6 to najważniejsza trasa, łącząca Pomorze Zachodnie i Pomorze Środkowe. Tym samym stanowi jedno z najważniejszych ogniw krajowego systemu komunikacyjnego.

S6 łączy Szczecin, Koszalin, Słupsk, Gdynię i Gdańsk. W związku z tym jest to także dogodne połączenie drogowe portów morskich, od Świnoujścia po Szczecin. Na północ od tej trasy odchodzą drogi obsługujące tereny turystyczne, znajdujące się na wybrzeżu Bałtyku. Jest to także część korytarza transportowego, łączącego obwód Kalingradzki oraz Litwę z Europą Zachodnią.

Inwestycję realizuje konsorcjum firm PORR S.A. i Polbud-Pomorze Sp. z o. o

Obwodnica Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód będzie przebiegała w całości po nowym śladzie i bez wykorzystania istniejącego układu drogowego. Obwodnica omija Koszalin i Sianów od północy. W ramach inwestycji powstanie również odcinek drogi S11, od istniejącej DK nr 6 (węzeł Koszalin Zachód), do obwodnicy Koszalina i Sianowa (węzeł Bielice). Włączenie w istniejącą DK nr 6 będzie zlokalizowane w okolicy miejscowości Karnieszewice.

20 km

Łączna dugość obwodnicy

2 x 2

Liczba pasów ruchu


 

100 km/h

Prędkość projektowa

okres realizacji Robót: 2016-2018
okres realizacji wraz z rozliczeniem Inwestycji: 2016-2020

Wartość całkowita: 793,14 mln zł, dofinansowanie UE: 370,88 mln zł./ ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad
Odział Szczecin

/ BIURO PROJEKTOWE

MP-MOSTY Sp. z o. o. (Lider)

/ NADZÓR INWESTORSKI

MULTICONSULT Polska Sp. z o. o.

/ WYKONAWCA

PORR S.A.

/ PARTNER

POLBUD-POMORZE Sp. z o. o.

www.gddkia.gov.pl

www.mpmosty.pl

www.multiconsult-polska.com

www.porr.pl/pl/

www.polbud-pomorze.pl/